Opdeling af ambulanceudbud skal give mere konkurrence i Syddanmark

Det kommende udbud af ambulancekørslen i Region Syddanmark vil blive opdelt i fire geografiske pakker. Det skal sikre mere konkurrence om opgaven, da nye og mindre ambulanceoperatører vil få bedre mulighed for at byde, hvis der ikke – som ved seneste udbud – skal bydes på hele regionen. I de enkelte områder vil akutlægebiler og den liggende sygetransport indgå i samme kontrakt som ambulancekørslen. For at fremme konkurrencen vil regionen desuden gå over til den såkaldte beredskabsmodel.

Da ambulancekørslen i Region Syddanmark sidst var i udbud, skulle der bydes på opgaven i hele regionen. Resultatet var, at kun Falck afgav et konditionsmæssigt tilbud. Fordi der kun var ét tilbud, kunne regionen og Falck forhandle om kontraktens nærmere indhold, og det førte til, at beredskabet på flere områder blev anderledes, end det var beskrevet i forbindelse med udbuddet.

I næste udbudsrunde vil regionen have fokus på at skabe mere konkurrence. Det vil først og fremmest ske ved at udbuddet opdeles i fire geografiske pakker, som vil svare til de nuværende optageområder for regionens fire sygehusenheder. De mindre pakker skal gøre det mere attraktivt for nye og mindre ambulanceoperatører at byde på opgaven. For at sikre stordriftsfordele vil regionen dog lade akut ambulancekørsel, drift af akutlægebiler og akutbiler samt liggende sygetransport indgå i en samlet pakke. Dermed kan der opnås stordriftsfordele, fordi der kan anvendes fælles garager og opholdsfaciliteter.

En anden ændring er, at regionen vil overgå til den såkaldte beredskabsmodel. Den indebærer, at det er regionen, som fastsætter antallet af ambulancer og deres placering – i modsætning til responstidsmodellen, hvor ambulanceoperatøren forpligter sig til at levere en bestemt responstid og så selv har ansvaret for at stille med det fornødne antal ambulancer. I dag anvender regionen en hybridmodel, hvor der er indgået aftale med Falck om et fast antal beredskaber, men hvor Falck desuden har forpligtet sig til at levere bestemte responstider. En responstidsmodel ville imidlertid – ifølge regionen – favorisere Falck, fordi konkurrenterne ikke har adgang til de samme detaljerede data som Falck. Det ville gøre det svært for konkurrenterne at kalkulere en korrekt pris.

Annonce