Ny ledende overlæge for Region Midtjyllands akutlægebiler

Allan Bach

Allan Bach tiltræder den 1. februar 2020 som ledende overlæge med det overordnede ansvar for den daglige drift af Region Midtjyllands 10 akutlægebiler. Allan Bach er speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin. Han i dag ansat som overlæge på Regionshospitalet Randers, og han er samtidig afsnitsleder for akutlægebilerne i Randers og Grenå.

I dag er Allan Bach også delegerende læge for Præhospitalet, og dermed ansvarlig for at sikre, at ambulancepersonalet er uddannelsesmæssigt godt rustet til at sikre høj kvalitet i patientbehandlingen.

Allan Bach skal i det nye job blandt andet sikre den fortsatte udvikling af kvaliteten i patientbehandlingen, og han får en nøglerolle i forhold til at konsolidere og udvikle den nye regionale driftsorganisation, som er etableret efter at Region Midtjylland selv er begyndt at drive akutlægebiler og ambulancer.

Per Sabro Nielsen, der er lægefaglig direktør ved Region Midtjyllands Præhospital, glæder sig til det kommende samarbejde:

”Med Allan Bach får vi en meget engageret og ambitiøs leder med stor indsigt i at drive og udvikle akutlægebilernes indsats, som kan være med til at sætte retningen for den rivende udvikling, Præhospitalet står midt i. Som leder af akutlægebilerne i Randers og Grenå og med hans nuværende nøglerolle i efteruddannelse af såvel akutlæger som lægeassistenter og paramedicinere, er han samtidig et kendt ansigt i organisationen, og kan være med til at sikre både kvalitet og kontinuitet”, siger han.

Vil sikre de daglige samarbejde

Allan Bach ser frem til at tage fat som leder i Præhospitalet:

”Det bliver en masse spændende udfordringer, og jeg er ydmyg over for opgaven. Men jeg kender allerede organisationen godt og glæder mig til at samarbejde endnu tættere med de mange ambitiøse og dygtige kolleger. Jeg har en klar vision om, at akutlægebilerne fortsat skal være en velintegreret del af Præhospitalet, og vil arbejde for at sikre et rigtig godt dagligt samarbejde mellem AMK-vagtcentralen, ambulancer og akutlægebiler, akutafdelinger og de andre led i den samlede kæde, som skal sikre at borgere, der bliver kritisk syge eller kommer alvorligt til skade i Region Midtjylland, får behandling i verdensklasse.

Som ledende overlæge kommer Allan Bach til at indgå i Præhospitalets ledergruppe og skal sammen med ambulancechefen lede akutlægebiler og ambulancer. Han indgår desuden i Anæstesiologisk Specialeråd og i det daglige samarbejde med de ledende overlæger ved de anæstesiologiske afdelinger på regionens øvrige hospitaler.

Allan Bach er 41 år, bosat i Aarhus og er i sin fritid blandt andet en engageret hjerteløber.

Annonce