Penge fra endnu en fond sikrer ekstra landingsplads til akutlægehelikoptere

A.P. Møller Fonden giver 10 mio. kr. til en helikopterlandingsplads på taget af hjerteafdelingerne på Aarhus Universitetshospital. I alt koster helikopterlandingspladsen 25,5 mio. kr., men tidligere har TrygFonden givet tilsagn om at støtte projektet med 10 mio. kr., og Region Midtjylland har afsat de sidste 5,5 mio. kr.

Med en bevilling på 10 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er pengene således på plads til at bygge en ekstra helikopterlandingsplads på Aarhus Universitetshospital. Helikopterlandingspladsen placeres på taget af Hjertemedicinsk Afdeling, og der bliver en elevator-adgang direkte til hjerteafdelingerne.

”Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at tilbyde en direkte adgang fra helikopteren og ned i hjerteafdelingerne. Det er en afgørende forudsætning for, at Aarhus Universitetshospital kan tilbyde hjertepatienter fra hele regionen samme optimale behandling”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Når Aarhus Universitetshospital frem mod 2019 samles i Skejby bliver det Danmarks største hospital med betydelige afstande, og helikopterlandingspladsen bliver placeret ved Akutafdelingen ca. en kilometer fra hjerteafdelingerne. Men hver anden gang en helikopter lander ved hospitalet, er der en hjertepatient ombord, som vil skulle transporteres fra helikopteren over i en ambulance for at blive kørt hen til akut behandling på hjerteafdelingerne.

Det vil øge tiden, inden patienterne kan komme i livreddende behandling, med 20-30 minutter, hvilket svarer til den gennemsnitlige tidsgevinst, der blev opnået ved at indføre akutlægehelikopteren.

Derfor har hjerteafdelingerne på Aarhus Universitetshospital søgt store fonde om støtte til en ekstra helikopterlandingsplads til hjertepatienter, og det glæder professor Hans Erik Bøtker, at hjerteafdelingerne nu kan fastholde gevinsten ved akutlægehelikopteren for de akutte hjertepatienter:

”Helikopterlandingspladsen på taget og elevatoren direkte ned i hjerteafdelingerne giver os en enestående mulighed for at behandle patienter med livstruende hjertesygdom endnu hurtigere”, siger professor Hans Erik Bøtker, der i flere år har arbejdet ihærdigt for at realisere ideen om en helikopterlandingsplads til hjertepatienter.

Akutlægehelikopteren lander ca. 340 gange om året på Aarhus Universitetshospital. I ca. halvdelen af tilfældene er der tale om patienter til Akutafdelingen (patienter fra ulykker, patienter med blodprop eller blødning i hjernen, meningitispatienter samt patienter med infektionskomplikationer). Den øvrige halvdel udgør patienter til hjerteafdelingerne (blodprop i hjertet, bristning af hovedpulsåren, kredsløbssvigt, blodprop i lungen, stiklæsioner i brystet eller hjertestop).

Annonce