Ny overenskomst for Ambulance Syds reddere er på plads

Der er nu forhandlet en tilpasningsaftale på plads for de reddere, der blev overdraget til Region Syddanmarks nye ambulanceselskab – Ambulance Syd – i forbindelse med konkursen i BIOS, og som dermed blev omfattet af FOA’s overenskomst. Aftalerne vil gælde indtil overenskomstforhandlingerne i foråret 2018, hvor nye overenskomster forhandles på det offentlige område.

Indtil juli varetog BIOS ambulancedriften i størstedelen af Region Syddanmark. Da virksomheden gik konkurs, overtog Region Syddanmark driften. I den forbindelse har der været forhandlet en tilpasning mellem de to eksisterende overenskomster på området, nemlig overenskomsten mellem 3F og BIOS samt overenskomsten mellem FOA og Danske Regioner.

”Det har været afgørende at sikre nogle vilkår, som redderne kunne være tilfredse med”, siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA. Han peger på, at særligt spørgsmålet om at beholde de nuværende 87 døgnvagter på et år har været vigtigt.

”Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at lande en aftale. Det betyder ro omkring ambulancedriften og reddernes arbejde. Og det vil også give en ny portion tillid hos befolkningen i Syddanmark”, siger Dennis Kristensen.

”Det er en fin aftale. Vi får mere, end vi havde håbet på. Det springende punkt var, at vi ville fastholde aftalen om 87 døgnvagter. Jeg er også glad for, at vi beholder vores brancheanciennitet. Det er relevant, når man risikerer at skifte mellem arbejdsgivere, så man ikke skal starte fra nul. Samtidig giver aftalen om områdereddere en fleksibilitet, som f.eks. gør det lettere at afspadsere og komme på kurser”, siger Jonas Jordt, områdetillidsrepræsentant.

Annonce