Ny taskforce ventes at komme med 112-anbefalinger medio 2022

Regeringen har nu nedsat den tidligere annoncerede taskforce, der skal styrke robustheden i den telefoniske håndtering af opkald til sundhedsberedskabet via 112 på tværs af regionerne. Taskforcen skal bidrage til, at alle borgere kan føle sig trygge ved, at de kan få hurtig kontakt til regionernes AMK-vagtcentraler, og at der hurtigt afsendes en ambulance, når der er brug for det. Der følger dog ikke nogen penge med. 

Den nye ”Taskforce for et robust og trygt 112 akutsystem” blev udmeldt i regeringsudspillet ”Tættere På II”. Nu er et kommissorium så blevet udarbejdet i samarbejde med Danske Regioner.

Taskforcen skal blandt andet pege på konkrete tiltag og anbefalinger til at styrke robustheden i forhold til sundhedsberedskabets håndtering af opkald via 112, samarbejdet mellem alarmcentralerne og de regionale AMK-vagtcentraler samt mulighederne for at udnytte beredskaber på tværs af regionerne. Desuden skal taskforcen komme med tiltag og anbefalinger til at styrke grundlaget for at forudse og planlægge håndteringen af forudsigelige spidsbelastninger.

Samtidig slår regeringen dog også fast, at der ikke følger nogen penge med til arbejdet. Eventuelle nye tiltag vil således ikke udløse en ekstrabevilling fra regeringen.

Danske Regioner får formandsposten

Taskforcen sammensættes af to repræsentanter på ledelsesniveau fra hver region, en repræsentant fra Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation, en repræsentant fra Hovedstadens Beredskab, en repræsentant fra Sundhedsministeriet samt en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen. Formandskabet varetages af Danske Regioner ved sundhedspolitisk direktør Erik Jylling. Desuden kan taskforcen løbende nedsætte ad hoc arbejdsgrupper og inddrage eksperter i relevant omfang.

Det forventes, at taskforcen medio 2022 vil komme med en afrapportering af deres anbefalinger og de tiltag, som taskforcen har nået at iværksætte.

Læs kommissoriet her.

Annonce