Ny vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet

Arkivfoto: Anna Glavind

Sundhedsberedskabet i Danmark omfatter både det præhospitale beredskab, sygehusberedskabet og lægemiddelberedskabet, og beredskabet skal kunne løse opgaver i tilfælde af ekstraordinære hændelser. Derfor skal regioner og kommuner planlægge deres sundhedsberedskab, og nu er Sundhedsstyrelsen klar med en ny vejledning på området.

Vejledningen fra Sundhedsstyrelsen er et værktøj til regioner og kommuner. Hensigten er at understøtte og kvalitetssikre sundhedsberedskabsplanlægningen i regioner og kommuner, og vejledningen beskriver det forventede indhold af myndighedernes sundhedsberedskabsplaner.

Der er tale om en revision af en eksisterende vejledning, og i første omgang er et udkast sendt i høring.

Genopretning er ny opgave

De væsentligste ændringer i vejledningen er et øget fokus på krisestyring, strategisk ledelse og planlægningsgrundlaget, uddybning af området for psykosocial indsats samt beskrivelse af en ny kerneopgave i krisestyringen: Genopretning.

Krisestyring og ledelse er understreget som det centrale i sundhedsberedskabet, både i forhold til planlægning og operativ indsats. Derudover er metodefriheden ved udarbejdelse af planlægningsgrundlaget understreget, og beskrivelsen af metoder og modeller hertil er simplificeret.

Området for psykosocial indsats ved beredskabshændelser er uddybet og præciseret på baggrund af rapporten ”Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser” fra 2014.

En ny kerneopgave om genopretning er indført og kort beskrevet i vejledningen i overensstemmelse med den kommende revision af Beredskabsstyrelsens koncept for helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Genopretning omhandler hurtig tilbagevenden til normal drift og er derfor allerede nu en del af myndigheders indsats ved beredskabshændelser.

Udkastet til vejledning er i høring frem til 28. oktober 2016. Udkastet kan ses her.

Annonce