Præhospital

Vil søge om penge til ny akutbil i Køge-/Greve-området

Når Region Sjælland om kort tid siden en ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje for et styrket akutberedskab, så vil regionen især bede om at få penge til at etablere en ny akutbil i Køge-/Greve-området. Men regionen vil bl.a. også gerne have penge til at ansætte flere voksenredderelever, især i den sydlige del af regionen, hvor der er problemer med at fastholde de nyuddannede reddere.

Præhospital

Opgiver at søge om penge til flere præhospitale enheder

Det er i øjeblikket så svært at rekruttere ambulancepersonale, at det ikke giver mening at søge om penge til at indsætte flere præhospitale enheder – for det vil være særdeles vanskeligt at bemande dem. Sådan lyder konklusionen hos Region Nordjylland, der i stedet vil søge Sundhedsstyrelsen om puljemidler til at optage flere redderelever samt til at videreføre akutlægebilen i Hjørring.

Præhospital

Akutpulje giver 15 nye præhospitale beredskaber

Ekstra ambulancer i Midtjylland. Nye præhospitale visitationsenheder i Nordsjælland. En akutlægebil i Nykøbing F. Nye akutbiler i Nordjylland. Det er blandt de styrkelser af det præhospitale beredskab, der gennemføres som led i den politiske aftale om en sundhedsreform, hvor et bredt flertal i Folketinget blev enige om at afsætte i alt 276,6 mio. kr. i 2022-2026 og herefter 65 mio. kr. årligt.

Præhospital

Region vil fravige princip og søge om penge til akutlægebil

Hidtil har Region Sjælland skilt sig ud blandt regionerne, fordi man som den eneste region ikke anvender akutlægebiler i det daglige beredskab. Men med udsigten til at få regningen betalt af Sundhedsstyrelsen, lægger regionen nu op til, at der skal indsættes en akutlægebil i Nykøbing Falster. Herudover søges bl.a. om penge til øget uddannelse af sygetransportpersonalet, så de kan aflaste ambulancepersonalet.

Præhospital

Forsinket pulje til akutberedskabet er nu lanceret

Fem måneder efter, at den politiske aftale blev indgået, er Sundhedsstyrelsen nu klar med den pulje, hvor landets regioner kan søge om penge til det præhospitale beredskab. Puljen skulle have været i gang i år, men det kan i praksis ikke nås. Næste år udgør puljen 60 mio. kr., hvilket stiger til 65 mio. kr. om året i de efterfølgende år.

Præhospital

Penge til ekstra ambulancer er strandet hos Sundhedsstyrelsen

Et millionbeløb, der skulle styrke det præhospitale beredskab, er strandet hos Sundhedsstyrelsen. Politikerne indgik ellers i maj en aftale om en ny pulje, der skulle styrke beredskabet med 5-10 ekstra ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler. Men på 5. måned arbejder Sundhedsstyrelsen fortsat på at opstille kriterier for fordelingen af pengene.

Præhospital

Regioner: Dispensation er kun blevet brugt få gange

Sundhedsstyrelsens dispensation, der giver regionerne mulighed for at anvende elever som den ene redder på landets ambulancer, er langt fra blevet brugt så meget, som en ny undersøgelse fra 3F og Reddernes Udviklingssekretariat ellers tydede på. På landsplan er den aktuelle dispensation således kun blevet brugt 292 gange. Ifølge reddernes undersøgelse havde 25 pct. af redderne ellers oplevet at køre med en elev på dispensation.

Præhospital

Reddere: Stop brugen af ikke-uddannede ambulancereddere

Siden december 2021 har regionerne haft mulighed for at anvende redderelever som 2. mand på ambulancerne i stedet for uddannede ambulancereddere. Det er Sundhedsstyrelsen, som har givet regionerne en dispensation til at fravige bemandingsreglerne, og den muligheder anvender regionerne flittigt, især i Nordjylland og Midtjylland. Men når dispensationen udløber om to uger, så bør det ikke forlænges. Sådan lyder opfordringen fra Reddernes Udviklingssekretariat og 3F.