Præhospital

Ny vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet

Sundhedsberedskabet i Danmark omfatter både det præhospitale beredskab, sygehusberedskabet og lægemiddelberedskabet, og beredskabet skal kunne løse opgaver i tilfælde af ekstraordinære hændelser. Derfor skal regioner og kommuner planlægge deres sundhedsberedskab, og nu er Sundhedsstyrelsen klar med en ny vejledning på området.

Præhospital

Udskældt ambulancefirma: Der vil blive rettet op på tingene

Ambulancefirmaet Ignis Et Aqua har været udsat for hård kritik fra Sundhedsstyrelsen og senest også fra en tidligere medarbejdere, der stod frem i en TV-udsendelse. Men firmaet understreger nu, at man er i aktiv dialog med Sundhedsstyrelsen, og at der først vil blive kørt ambulancekørsel igen, når standarden er på niveau med regionernes ambulancetjenester.

Præhospital

Sundhedsstyrelsen: En ændring af ambulanceuddannelsen skal ikke ske i regionerne

Ambulancebehandleruddannelsen skal ændres fra et være en transportuddannelse til at være en sundhedsuddannelse, så ambulancebehandlerne også kan varetage opgaver på sygehuse og sundhedshuse. Det mener Region Nordjylland, som har indskrevet ønsket i en ny strategisk plan for det præhospitale beredskab. Det får dog Sundhedsstyrelsen til at understrege, at en ændring af uddannelsen bør ske på nationalt plan – og ikke med forskellige uddannelser i de enkelte regioner.