Nye præhospitale standarder i høring

Arkivfoto

I løbet af 2012 blev de danske ambulancetjenester akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), og i 2015 skal alle ambulancetjenesterne have deres akkrediteringer fornyet. Men det kommer til at ske på et lidt andet grundlag, for en ny og revideret version af de standarder, der danner grundlag for akkrediteringen, er undervejs.

Det er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), som koordinerer udviklingen af DDKM, og nu har IKAS sendt en ny version af de præhospitale standarder i høring. Standarderne danner grundlag for akkrediteringen, og det er meningen, at den nye version skal anvendes på de akkrediteringer, som finder sted fra juni 2015.

”Hensigten med processen har været at lave en 2. version, der er mindre omfattende og mere brugervenlig, og hvor uhensigtsmæssigheder og svagheder, der har vist sig i 1. version, har dannet grundlag for forbedringer. Der er således sket en reduktion i antallet af standarder, ligesom de præhospitale organisationer får større frihed med hensyn til valg af metode til kvalitetsudvikling”, skriver bestyrelsesformand Vagn Nielsen og direktør Jesper Gad Christensen fra IKAS i forordet til den nye version.

Høringsudgaven af 2. version af ”Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område” kan hentes her.

Annonce