Manglende akkreditering bliver dyr for ambulanceoperatører

Hvis en ambulanceoperatør i Region Hovedstaden ikke bliver akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), vil det fremover udløse en stor bod, som skal betales til regionen. En manglende akkreditering vil koste operatøren 2,5 mio. kr., mens en betinget akkreditering kommer til at koste 0,5 mio. kr.

Akkrediteringen af det præhospitale beredskab sker efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som for akutberedskabet består af 53 standarder fordelt på 20 temaer. Det er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), der har udviklet Den Danske Kvalitetsmodel, og det er surveyors fra IKAS, som står for de kvalitetstjek, der gennemføres i hele landet som led i akkrediteringsprocessen.

I Region Hovedstaden er det næste udbud af ambulancekørslen i øjeblikket under forberedelse, og i udbudsmaterialet kræves det, at eksisterende ambulanceoperatører fortsat skal opretholde deres akkreditering, mens nye operatører senest et år efter driftsstarten skal være klar til at starte akkrediteringsprocessen – hvorefter de skal opretholde akkrediteringen i hele kontraktens løbetid.

Hvis den eksterne survey, der gennemføres som led i akkrediteringen, viser, at en ambulanceoperatør ikke opfylder væsentlige standarder, vil det enten udløse en betinget akkreditering eller en egentlig afvisning af akkreditering. Og i Region Hovedstaden vil begge dele fremover udløse en bod i form af et engangsbeløb, der skal betales til regionen. En betinget akkreditering vil således koste ambulanceoperatøren 0,5 mio. kr., mens en status som ”ikke akkrediteret” vil koste 2,5 mio. kr.

I den seneste akkrediteringsrunde var Roskilde Brandvæsen den eneste ambulanceoperatør, som ikke klarede akkrediteringen i første forsøg. Heller ikke Region Sjællands, Region Midtjyllands og Region Nordjyllands egne præhospitale beredskaber klarede akkrediteringen i første forsøg. Alle dele af det præhospitale beredskab er dog i dag akkrediteret.

Annonce