Nyt 112-system kommer ikke til at understøtte samarbejde med AMK-vagtcentralerne

Arkivfoto

Når landets tre 112-alarmcentraler får et nye it-system, så kommer systemet ikke til at understøtte et tættere samarbejde med regionernes AMK-vagtcentraler. Regionerne ønskede ellers, at systemet skulle give mulighed for at dirigere opkald mellem regionerne, så regionerne kunne hjælpe hinanden med håndtering af 112-opkald ved spidsbelastninger.

Rigspolitiet er i gang med at forberede indkøb af et nyt 112-system, der skal anvendes af politiets alarmcentraler i Aarhus og Slagelse samt Hovedstadens Beredskabs alarmcentral i København.

Danske Regioner har været i dialog med Rigspolitiet om muligheden for, at der anskaffes en 112-løsning, hvor alarmcentralerne udbyder alarmkommunikation til regionernes AMK-vagtcentraler – og evt. andre sektorer – på samme måde som Rigspolitiet i dag leverer en radiokommunikationsløsning med tilslutningspligt på SINE-nettet.

Skulle understøtte konferencekald

Ifølge Danske Regioner ville den løsning, som de har foreslået, give AMK-vagtcentralernes sundhedsfaglige visitatorer mulighed for at gennemføre den sundhedsfaglige visitation ved at logge direkte ind på det nye 112-system og lave konferencekaldet med borgeren i 112-systemet – frem for via regionernes egne telefonisystemer. Det ville samtidig sætte regionerne i stand til effektivt at kunne hjælpe hinanden med visitation af 112-opkald i spidsbelastningssituationer.

Rigspolitiet har imidlertid valgt ikke at gå videre med en fælles alarmkommunikationsløsning. Årsagen er blandt andet, at man ønsker at minimere risikoen for, at der opstår problemer eller yderligere forsinkelser med Rigspolitiets 112-projekt.

Derfor er der nu behov for, at regionerne selv etablerer tilslutning til den nye 112-løsning. Rigspolitiet har dog tilbudt at hjælpe regionerne i dette arbejde, og ifølge Danske Regioner vurderer Rigspolitiet, at der – med den relevante tilslutning til de regionale systemer – også i denne løsning vil kunne skabes teknisk mulighed for at dirigere opkald mellem regionerne, så regionerne kan hjælpe hinanden med håndtering af 112-opkald ved spidsbelastninger.

Rigspolitiets oprindelige forventning var, at det nye 112-system skulle sættes i drift i 2025, men tidshorisonten for implementering er på nuværende tidspunkt under afklaring.

Annonce