Nyt koncept skal gøre det nemt at undervise skoleelever i førstehjælp

Arkivfoto

I Danmark er det lovpligtigt for skolerne at undervise eleverne i livreddende førstehjælp, men det er kun godt halvdelen af skolerne, som rent faktisk gør det. Derfor vil Dansk Råd for Genoplivning udvikle et nyt undervisningskoncept til eleverne på 6.-8. klassetrin, som skal gøre det nemt for lærerne at undervise eleverne i både livreddende førstehjælp og symptomerne på stroke.

Det nye undervisningskoncept fra Dansk Råd for Genoplivning skal bidrage til at øge antallet af unge, der forlader folkeskolen med kompetencer til at redde liv og med viden om, at de kan gøre en vigtig forskel ved at handle. Ambitionen er, at 60.000 elever årligt vil få undervisning i livreddende førstehjælp.

”Vi vil tilbyde skolerne undervisningsmateriale, som kan bruges i fag som eksempelvis natur- og teknik samt biologi og i forbindelse med temadage. Her kan eleverne lære om både dem selv, deres hjerter og hjerner og samtidig lære at træde til, hvis de er vidner til et hjertestop eller et stroke. Vi håber, at vi derved kan gøre det lettere at få livreddende førstehjælp ind i undervisningen på en naturlig måde og samtidig fjerne de barrierer, som betyder, at mange skoler ikke underviser i livreddende førstehjælp, selvom det er lovpligtigt”, fortæller Stine Strandkjær, der er sekretariatschef i Dansk Råd for Genoplivning.

Får millionbeløb fra fond

Dansk Råd for Genoplivning vil stille undervisningsforløb og -materialer gratis til rådighed for skolerne, og udvalgte lærere vil blive uddannet i at bruge materialerne, så de kan videreformidle og undervise deres kolleger på skolerne. Konceptet bliver udviklet i 2023 og udbredes i skolerne fra skoleåret 2024/25.

Det er en bevilling på 7,3 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, som gør den nye indsats mulig.

Annonce