Førstehjælp sikrer patienters hurtige tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Når vidner til et hjertestop træder til med livreddende førstehjælp, øger det ikke alene sandsynligheden for, at personen overlever. Chancen for at vende tilbage på arbejdsmarkedet er 40 pct. højere for overlevere, der modtager livreddende førstehjælp af vidner, sammenlignet med personer der ikke får hjælp, inden ambulancen når frem.

Det viser et nyt, dansk forskningsprojekt støttet af TrygFonden og Hjerteforeningen, som netop er offentliggjort i det anerkendte amerikanske tidsskrift Circulation.

Undersøgelsen, som anvender data fra Dansk Hjertestopregister i perioden 2001-2011, omfatter 4.354 danske hjertestoppatienter, der var i arbejde inden hjertestoppet. 796 blev genoplivet og var i live 30 dage efter hjertestoppet.

Mere end 75 pct. af de overlevende var i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Chancen for at vende tilbage i arbejde var dog ca. 40 pct. større for overlevere, som havde modtaget livreddende førstehjælp fra vidner, sammenlignet med personer som ikke fik denne hjælp fra vidner.

Overlevere bevarer samme indtægt

I spidsen for forskningsprojektet står Kristian Kragholm, ph.d.-studerende og klinisk assistent ved Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitet i Aalborg. I øjeblikket forsker han ved Duke Clinical Research Institute i Durham, North Carolina.

”Det er velkendt, at livreddende førstehjælp fra vidner til hjertestop får flere til at overleve. Men nu peger vores resultater på, at det også øger sandsynligheden markant for, at overlevere kan vende tilbage til arbejde og bevare den samme indtægt som før deres hjertestop”, siger Kristian Kragholm.

Hjernen får bedre ilt

Hvert år får 3.500 personer i Danmark hjertestop uden for hospital. Ifølge de seneste tal fra Dansk Hjertestopregister fra 2012 træder vidner til med livreddende førstehjælp i 64 pct. af tilfældene med hjertestop uden for hospital. Næsten 12 pct. af hjertestoppatienterne overlever.

”Ved hjertestop stopper hjertet med at pumpe ilt rundt til kroppens organer, hvilket medfører, at hjernen ikke får ilt, og det kan resultere i hjerneskade. Derfor er det vigtigt, at vidner træder til og giver hjertemassage og dermed overtager hjertets pumpefunktion, indtil den professionelle hjælp fra ambulancetjenesten når frem og overtager genoplivningen”, fortæller Kristian Kragholm og fortsætter:

”Når vidner giver hjertemassage og kunstigt åndedræt, så er det med til at sikre ilt til hjernen. Det minimerer risikoen for varige skader i hjernen, som formentlig er den bagvedliggende mekanisme for, at overlevere kan genoptage deres hverdag og komme tilbage på arbejdet”, siger Kristian Kragholm.

Annonce