Pæne responstider i Region Syddanmark

Responstiderne i Region Syddanmark udvikler sig i den rigtige retning. Efter en nærmest katastrofal januar måned, hvor responstiderne i BIOS’ dækningsområder eksploderede, er responstiderne i februar faldet markant, således at det politisk vedtagne serviceniveau nu for første gang i lang tid overholdes i hele regionen.

Efter Region Syddanmarks udbud af ambulancekørslen, som trådte i kraft 1. september 2015, er det regionens eget ansvar at sikre, at det politisk vedtagne serviceniveau for responstiderne overholdes. Tidligere var det ambulanceoperatørerne, som skulle sikre, at ambulancerne nåede rettidigt frem.

Siden udbuddet har responstiderne i Region Syddanmark kigget markant over servicemålet, men i februar vendte billedet. I denne måned blev servicemålet for responstiderne således overholdt i alle de fire områder, som regionen er opdelt i.

Bedst ser det ud i Trekantsområdet, hvor ambulancekørslen varetages af det Falck-ejede Responce. Her lå responstiden i februar på 7,5 minutter mod kravet om 7,9 minutter. I Sydvestjylland og på Fyn – hvor BIOS har kontrakten – var responstiden identisk med servicemålet, mens den var noget bedre end målet i Sønderjylland. I regionen som helhed var den gennemsnitlige ventetid på ambulancen på 8,3 minutter mod servicemålet på 8,4 minutter.

”BIOS, der primært leverer ambulancekørsel på Fyn, i Sønderjylland og i det sydvestjyske område, har fortsat udfordringer med at få ambulancedriften til at nå sammen”, konstaterer Region Syddanmark.

Annonce