Ny app skal hjælpe ambulancereddere med at visitere patienter til korrekt hospital

I løbet af december venter Region Syddanmark at kunne tage en ny app i brug, som skal hjælpe ambulancereddere og læger med hurtigere at træffe beslutning om, hvor akutte patienter skal transporteres hen. På baggrund af forskellige data foreslår app’en, hvilket sygehus, patienten skal køres til.

App’en kombinerer patientens opholdssted (via GPS-position), de gældende visitationsretningslinjer for det aktuelle postnummer samt patientens forventede behandlingsbehov. Og ved at kombinere data fra papirudgaven af visitationsretningslinjerne med patientens position, skabes et hurtigere overblik over relevante behandlingssteder, og usikkerheden omkring patientens bestemmelsessted reduceres.

Målet er, at det skal skabe mere tid til kerneopgaven og et bedre arbejdsmiljø for reddere og læger.

Inspiration fra Region Sjælland

Inspirationen kommer fra Region Sjælland, som siden 2017 har anvendt en tilsvarende app. Ifølge Region Syddanmark har man dog lagt vægt på at forbedre funktionaliteten i forhold til Region Sjællands app, herunder ved at sikre, at app’en kan udarbejde en kørselsvejledning på baggrund af konkrete skadestyper tilknyttet bestemte sygehusafdelinger.

App’en blev faktisk allerede overdraget til Region Syddanmark primo 2021 efter en række test og fejlrettelser. AMK-vagtcentralens arbejde med at lægge data ind i systemet er dog på grund af COVID-19-situationen blevet forsinket. Men det er nu forventningen, at app’en kan tages i brug inden udgangen af december 2021 i tæt samarbejde med Ambulance Syd.

Annonce