Hjemmesygeplejersker har responstid på 5 minutter

I et halvt år har hjemmesygeplejerskerne i Varde Kommune været en del af det præhospitale beredskab i Region Syddanmark, og både i kommunen og regionen er der stor tilfredshed med ordningen, som i første omgang er et to-årigt forsøg. Statistikken viser, at sygeplejerskerne har en gennemsnitlig responstid på 5 minutter, og på de 42 udrykning, som er gennemført, er sygeplejerskerne kun i et enkelt tilfælde nået senere frem end ambulancen.

Hjemmesygeplejerskerne i Varde Kommune rykker som et forsøg ud og yder førstehjælp, indtil ambulancen når frem. Forsøget bliver gennemført i Tistrup-området, som er den del af Varde Kommune, hvor ventetiden på ambulance er størst.

Det er en foreløbig evaluering af dette forsøg, som viser, at der på et halvt år har været bud efter sygeplejerskerne 42 gange – og til alles overraskelse især i dagtimerne. Sygeplejerskerne er i gennemsnit nået frem på godt fem minutter, og kun en enkelt gang senere end ambulancen. 14 gange har de ydet førstehjælp til borgere med hjerteproblemer og hjertestop.

”Det giver stor tryghed, og vi er rigtig glade for resultatet. Vi ser nu på, om ordningen kan udbredes til andre dele af kommunen, for det er en god mellemløsning, mens vi arbejder på at få en ambulance mere fast udstationeret i Varde”, siger formanden for kommunens udvalg for social og sundhed, Erik Buhl (V).

Også i regionsrådet er der tilfredshed med de første resultater af forsøget: ”Det er glædeligt, at vi på tværs af region og kommune i fællesskab kan lave et rigtig godt projekt med borgernes trivsel som eneste overskrift”, siger Thyge Nielsen (V), der er formand for præhospitaludvalget i Region Syddanmark – og medlem af socialudvalget i Varde Kommune.

Thyge Nielsen ser gerne ordningen indført flere steder, både i Varde og andre kommuner, men det vil kræve ny forhandling med Dansk Sygeplejeråd.

Annonce