Regeringen vil etablere permanent lægehelikoptertjeneste med tre helikoptere

Efter nogle år, hvor der som forsøg har været indsat to akutlægehelikoptere i Danmark, tyder alt nu på, at lægehelikoptertjenesten bliver en permanent del af det præhospitale beredskab – og at antallet af helikoptere samtidig øges fra to til tre. Det vil koste ca. 125 mio. kr. om året, hvilket svarer til prisen for godt 25 ambulanceberedskaber.

Det er gode erfaringer med de nuværende forsøgsordninger i Ringsted og Karup, som har fået regeringen til at beslutte sig for en permanent lægehelikoptertjeneste. Helikopterne vil indgå i finanslovsforhandlingerne, hvor regeringens mål er, at der kan afsættes 125 mio. kr. årligt til tre lægehelikoptere.

”Særlig i landets yderområder med lange afstande vil en helikopterordning være med til at sikre hurtig indsats og kortere tid til højt specialiseret behandling på sygehusene. Det gælder for eksempel hjertepatienten fra Thyborøn, som akut skal have foretaget en ballonudvidelse i Skejby. Eller en patient fra Nakskov, der har fået et alvorligt traume, og derfor skal behandles af specialisterne på Rigshospitalets traumecenter”, siger sundhedsminister Astrid Krag.

Præcis hvordan den kommende lægehelikoptertjeneste skal organiseres er endnu ikke besluttet. Regeringen baserer sig dog på en helt ny rapport fra det særlige akutudvalg. Her lægges der op til, at lægehelikopterne skal have mulighed for at flyve om natten, hvilket er mærkbart dyrere end hvis helikopterne alene opererer i dagtimerne. Omkostningerne gør da også, at udvalget anbefaler, at kun to af de tre helikoptere skal være døgndækkende. Helikopterne skal fortsat forankres i regionerne, og der skal desuden indføres en fælles disponeringsvejledning, som skal omfatte alle helikopterne.

Placeringen af de tre helikoptere har hverken akutudvalget eller regeringen lagt sig fast på. Det har dog tidligere været fremme, at der arbejdes med en uændret placering af helikopteren i Ringsted, mens Karup ikke længere skal være helikopterbase. I stedet vil der fremover skulle være lægehelikoptere i Skive og Billund.

Ifølge KORA, det tidligere DSI, koster et døgndækkende ambulanceberedskab af lavaktivitetstypen ca. 4,8 mio. kr. om året. Dermed svarer lægehelikopternes budget til prisen for 26 ambulanceberedskaber.

Annonce