Lokalplan godkendt for ny lægehelikopterbase

Arkivfoto: Anna Marin

Lokalplanen for det 3 ha store område ved Vester Hjermitslev, hvor den kommende base for Danmarks fjerde akutlægehelikopter skal ligge, er nu blevet godkendt af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Det forventes, at der kommer til at foregå omkring 1.500 starter og 1.500 landinger om året fra basen.

Den nye helikopterbase kommer til at ligge på et område, der er på ca. 1,5 ha. Dertil kommer arealer til vejforsyning af baseområdet. Helikopterbasen kommer til at bestå af en helikopterlandingsplads (heliport), en sikkerhedszone, en standplads, en meget kort air transitrute og bygninger.

Frem mod den endelige vedtagelse af lokalplanen har Jammerbugt Kommune været i tæt dialog med borgerne i lokalområdet. Der har blandt andet været afholdt borgermøde i februar i forbindelse med den offentlige høring for lokalplanen, ligesom der er lavet en prøveflyvning, så borgerne kunne få en fornemmelse af støjniveauet, når helikopteren flyver til og fra helikopterbasen.

Placering tager højde for naboønsker

”Det er glædeligt, at vi nu er et skridt nærmere akutlægehelikopteren i Nordjylland. Undervejs har der været en god dialog med borgerne i området, og i lokalsamfundet er der stor forståelse for, og stor interesse i, at basen kommer til at ligge i Vester Hjermitslev. Der er fundet en placering, som imødekommer de bedste flyveretninger, og som tager højde for de nærmeste naboer”, forklarer borgmester Mogens Christen Gade.

Det forventes, at der kommer til at foregå omkring 1.500 starter og 1.500 landinger om året. Heliporten kan beflyves 24 timer i døgnet, hvor landingerne forventes at blive fordelt med 63 pct. om dagen (kl. 07-19), 19 pct. om aftenen (kl. 19-22), og de sidste 18 pct. om natten (kl. 22-07).

Annonce