Personalemangel: Falck kunne ikke bemande seks ambulancer i Stockholm

Akut sygdom blandt personalet kombineret med generel mangel på ambulancesygeplejersker førte fredag til, at Falck ikke kunne bemande seks af redningskorpsets ambulancer i Stockholm. Det fik myndighederne til at rekvirere hjælp fra de to andre ambulanceoperatører, der dækker Stockholm, og dermed blev fem af de manglende ambulancer dækket ind.

Der har gennem flere år været mangel på ambulancesygeplejersker i Sverige, og Falck har både i Stockholm og Skåne haft en række sager, hvor personalemangel er gået ud over beredskabet. Fredag var problemet dog særligt stort, da Falck – ifølge avisen Aftonbladet – måtte opgive at bemande seks ambulancer i Stockholm.

De manglende ambulancer fik Stockholms Län, der har ansvaret for beredskabet, til at rette henvendelse til de to andre ambulanceoperatører i Stockholm, nemlig Samariten og det offentligt ejede AISAB. Med hjælp fra disse to operatører lykkedes det at få indsat erstatninger for fem af de seks ambulancer. Fredag aften oplyste Stockholms Län dog, at der også lørdag ville være problemer, da Falck manglede mandskab til fem vagthold.

Ifølge Falck er det akut sygdom hos flere medarbejdere samt generel mangel på kvalificeret personale, som førte til bemandingsproblemerne. Falck oplyser, at man løbende arbejder på at rekruttere yderligere personale.

Der er 71 ambulanceberedskaber i Stockholms Län.

Annonce