Sverige: Antallet af heltidsbrandfolk er styrtdykket

I Sverige har man haft tradition for at have flere heltidsbrandstationer end i Danmark, og i den danske debat om problemerne med at rekruttere deltidsbrandfolk er det ofte blevet fremført, at manglen på deltidsbrandfolk kan føre til, at der også i Danmark bliver flere heltidsbrandstationer. Men faktisk er udviklingen i Sverige gået i den stik modsatte retning – de seneste år er antallet af heltidsbrandfolk faldet med over 1.200, hvilket svarer til, at hver femte stilling er forsvundet.

I dag er der 4.920 heltidsansatte brandfolk i Sverige, men det er et fald på over 20 % siden 2000, hvor der var 6.162 heltidsansatte. Det viser en opgørelse fra Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (MSB), der er det svenske modstykke til Beredskabsstyrelsen.

MSB har ikke en entydig forklaring på det kraftige fald, men myndigheden peger på, at mange svenske kommuner gennem de seneste år har lagt deres beredskaber sammen, hvilket har ført til reduktioner af de enkelte stationers bemanding. Samtidig kan MSB konstatere, at der er nedlagt en række brandstationer, ligesom andelen af stationer, der kun bemandes med deltidsbrandfolk, er stigende.

Desuden mener MSB, at et nyt koncept, som er indført på mange brandstationer, har kostet heltidsstillinger. Konceptet kaldes FIP (Första Insats Person), og det indebærer, at en deltidsbrandmand – typisk holdlederen – rykker ud fra hjemmet i en udrykningsmonteret personbil, hvilket giver deltidsholdlederen en responstid på niveau med en heltidsholdleder.

Annonce