PreMed har negativ egenkapital efter underskud i 2021

Foto: Lene Pedersen

Den nye ambulanceoperatør PreMed overtog sidste måned halvdelen af ambulancekørslen i Region Nordjylland, og PreMed forventer, at den nye kontrakt vil give en markant stigning i selskabets resultat. I 2021 fik PreMed et underskud på 3,4 mio. kr., hvilket førte til, at gælden oversteg aktiverne, således at egenkapitalen er negativ. Moderselskabet har dog afgivet en garanti for den fortsatte drift.

PreMeds aktiviteter er ambulancekørsel, sygetransport og drift af hjælpemiddeldepoter. Selskabet fik i 2021 en kontrakt på drift af endnu et kommunalt hjælpemiddeldepot, hvilket forventes at øge aktiviteterne i dette forretningsområde med 67 pct. Indenfor ambulancekørslen trådte en ny kontrakt med Region Nordjylland i kraft i april 2022. Det er selskabet første ambulancekontrakt.

I 2021 havde PreMed en bruttoindtjening på 3,7 mio. kr., men efter bl.a. lønninger på 5,9 mio. kr. og renteudgifter på 0,7 mio. kr. endte året med et driftsunderskud på 3,4 mio. kr. Dermed blev egenkapitalen negativ med 2,8 mio. kr., hvilket vil sige, at gælden er højere end aktiverne.

PreMeds moderselskab har dog afgivet en garanti, der dækker den fortsatte drift af selskabet i 2022.

For 2022 forventer PreMed at vinde yderligere kontrakter, herunder også sygetransportkontrakter med kommuner.

Annonce