Præhospital

Atter underskud hos PreMed – men på lavere niveau

Ambulanceoperatøren PreMed kom ud af 2023 med et underskud på 0,9 mio. kr. Det er markant bedre end i 2022, hvor underskuddet var på 7,7 mio. kr. PreMed betegner resultatet som tilfredsstillende. Men forventningerne til i år er meget usikre. PreMed forventer således, at resultatet ender et sted mellem et underskud på 2 mio. kr. og et overskud på 8 mio. kr.

Præhospital

Navnenyt: Ny driftsleder hos PreMed

PreMed har udnævnt Thomas Jeppesen som ny driftsleder. Den 1. marts 2024 tiltrådte han det nye job, hvor han vil arbejde 50/50 med ledelse og i driften som paramediciner i hele PreMeds område i Himmerland og Thy-Mors. Opgaverne som driftsleder deler han med en kollega, der primært har fokus på teknik og køretøjer.

Præhospital

Region Nordjylland og PreMed i strid om millionbod

Hvis det står til Region Nordjylland, så skal ambulanceoperatøren PreMed betale en bod på 5,2 mio. kr. for manglende bemanding af ambulancerne i 2022. PreMed mener derimod ikke, at der er grundlag for regionens krav – den manglende bemanding skyldes nemlig mangel på ambulancereddere, og det er et markedsproblem, som rammer både PreMed og regionen selv.

Præhospital

PreMed får stort underskud efter første driftsår

Den nordjyske ambulanceoperatør PreMed fik et underskud 7,6 mio. kr. i 2022, og dermed er selskabets egenkapital nu negativ med 11 mio. kr. PreMed henviser til, at det har krævet betydelige ressourcer at påbegynde driften af ambulanceservice i Thy-Mors og Himmerland. Selskabet erkender dog også, at underskuddet er større end forventet.

Præhospital

Velbesøgt temadag om fremtidens uddannelse af ambulancebehandlere

Hobro dannede i forrige uge rammen om en temadag – den første af sin art i Nordjylland. Temadagen samlede alle involverede i uddannelsen af ambulancebehandlere i Nordjylland for at tale om, hvordan uddannelsen kan gøres endnu bedre. Mere end 70 deltog i temadagen, som var arrangeret af Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland i samarbejde med PreMed og Rybners.

Præhospital

Nyt nordjysk ambulance-setup: Økonomien ser ud til at holde

Sidste år hjemtog Region Nordjylland 60 pct. af ambulancekørslen, mens de sidste 40 pct. overgik til den nye operatør PreMed. De økonomiske forudsætninger bag det nye setup ser ud til at holde, og faktisk har regionen brugt 5 mio. kr. mindre end ventet. Leje af ambulancestationerne er dog blevet dyrere, men har placerer regionen størstedelen af ansvaret hos Falck, der også kritiseres for en dårlig varetagelse af rollen som udlejer af stationerne.

Præhospital

PreMed har negativ egenkapital efter underskud i 2021

Den nye ambulanceoperatør PreMed overtog sidste måned halvdelen af ambulancekørslen i Region Nordjylland, og PreMed forventer, at den nye kontrakt vil give en markant stigning i selskabets resultat. I 2021 fik PreMed et underskud på 3,4 mio. kr., hvilket førte til, at gælden oversteg aktiverne, således at egenkapitalen er negativ. Moderselskabet har dog afgivet en garanti for den fortsatte drift.