Privat First Responder Enhed i Spøttrup Kommune

Et nyt koncept er på vej i den præhospitale sektor i Danmark: Den 18. juni indsætter det private firma Dansk Rednings Tjeneste ApS en såkaldt First Responder Enhed i Spøttrup Kommune. Den nye førstehjælpsenhed er ikke en akutbil – den bemandes med personale med et udvidet kompetencegivende kursus i livreddende førstehjælp.

Enheden vil medbringe en fuldautomatisk defibrillator, og ordningen dækker geografisk hele Spøttrup Kommune. First Responder Enheden alarmeres af Falcks vagtcentral og fungerer i døgnberedskab.

First Responder Enheden alarmeres samtidig med nærmeste ambulance og vil derfor være på skadestedet før ambulancen og indlede den nødvendige førstehjælp. First Responder Enheden er påsat mærker med “Førstehjælpsvogn” og personalet bærer uniform, hvoraf det fremgår at de er førstehjælpere. Der er tale om et to-årigt forsøg, hvor Dansk Rednings Tjeneste i Salling (der 1. juni skifter navn til Redningsgården ApS) stiller førstehjælpsenheden gratis til rådighed for Viborg Amt, der kun betaler de ca. 60.000 kr., som uddannelse, defibrillator og radioudstyr koster.

Falck har efterfølgende tilbudt en lignende ordning (på samme økonomiske vilkår) i nabokommunerne Sundsøre og Sallingsund, men dette tilbud har Viborg Amt ikke ønsket at gøre brug af før man har evalueret forsøget i Spøttrup Kommune.

Annonce