Reddere undrer sig over manglende dialog om ændring af redderuddannelsen

Fra årsskiftet ændres uddannelsen til ambulanceredder på flere punkter, men hos 3F, der organiserer størstedelen af landets ambulancereddere, undrer man sig over, at ændringerne gennemføres, uden at 3F og andre organisationer har været inddraget i arbejdet. 3F mener nemlig, at der er behov for at skabe en bedre ambulanceredderuddannelse – blandt andet fordi der i dag er en alt for høj dumpeprocent på uddannelsen.

Fra årsskiftet ændres uddannelse til ambulanceredder på flere områder, men hos 3F, der organiserer størstedelen af landets ambulancereddere, undrer man sig over, at ændringerne gennemføres, uden at 3F og andre organisationer har været inddraget i arbejdet. 3F mener nemlig, at der er behov for at skabe en bedre ambulanceredderuddannelse – blandt andet fordi der i dag er en alt for høj dumpeprocent på uddannelsen.

Gennem de seneste 10-15 år har ambulancereddernes arbejdsopgaver ændret sig på grund af en ny sygehusstruktur, større forventningspres fra befolkningen, udvikling i behandlinger og arbejdsmetoder samt presset på den offentlige økonomi. Derfor er der løbende blevet delegeret nye opgaver til ambulancebehandlerne og paramedicinerne – og netop derfor er der ifølge 3F brug for, at der bliver sat fokus på at skabe bedre uddannelser.

“I dag kan vi se, at der er en uacceptabel høj dumpeprocent for begge uddannelsers vedkommende. Men vi kender meget klart årsagerne”, siger Kim Poder, der er forhandlingssekretær i 3F. Han peger på, at ambulancebehandleruddannelsen i dag tilrettelægges og afvikles på en måde, der gør, at deltagerne føler et voldsomt stort tidspres. “Der er brug for, at vi ser på, hvordan tilrettelæggelsen af uddannelserne giver bedre mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder – og ikke mindst reflektere over det”, siger Kim Poder.

Kim Poder undrer sig over, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke har inddraget alle parter i arbejdet med den nye bekendtgørelse, som træder i kraft ved årsskiftet og ændrer på dele af behandler- og paramedicineruddannelsen. “Det siger sig selv, at vi vil kunne få et meget bedre resultat, hvis alle berørte parter inddrages i arbejdet om at tilrettelægge form og indhold i fremtidens uddannelser. Det gælder Sundhedsstyrelsen, regionerne, det faglige udvalg for redderuddannelsen samt ikke mindst de lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer indenfor ambulanceområdet, der kender virkeligheden på den anden side af skolebænken”, siger Kim Poder.

3F opfordrer derfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at lade en større kreds drøfte, hvordan indhold og form af uddannelserne kan gøres bedre – til gavn for både sundhedsvæsenet og fremtidens ambulancebehandlere og paramedicinere.

Annonce