Regeringen skal regne på indførelse af paramedicinsk professionsbachelor-uddannelse

Arkivfoto

Skal en del af de danske ambulancefolk fremover uddannes som professionsbachelorer med et fagligt niveau og en uddannelseslængde, der svarer til sygeplejerskeuddannelsen? Det spørgsmål rejses nu af Venstre, som vil have regeringen til at regne på, hvad en sådan uddannelse vil koste.

Det er folketingsmedlem Finn Thranum fra Venstre, som har bedt regeringen om at tage stilling til en model, som vil indebære, at halvdelen af de nye danske ambulancefolk skal have en nyoprettet uddannelse som professionsbachelor i præhospitalt arbejde og paramedicin. Uddannelsen vil skulle have et fagligt niveau og længde, som svarer til sygeplejerskeuddannelsen.

Modellen indebærer, at den anden halvdel af de nye ambulancefolk skal ambulancebehandler EUX-uddannelse som ambulancebehandler via den erhvervsfaglige indgang, hvor svarende til social- og sundhedsassistenternes uddannelse.

Finn Thranum har bedt regeringen om at regne på, hvad modellen vil koste og udspecificere merudgifterne til SU, taxametertilskud samt effekterne på arbejdsudbuddet. Desuden vil Finn Thranum have svar på, om regeringen vil arbejde for, at fremtidens ambulanceuddannelse bliver en sundhedsfaglig uddannelse med merit til videreuddannelse.

Annonce