Uddannelserne som ambulanceassistent og ambulancebehandler lægges sammen

De nuværende uddannelser til ambulanceassistent og ambulancebehandler bliver fremover én uddannelse. Det bekræfter undervisningsminister Ellen Trane Nørby. Sammenlægningen har opbakning fra regionerne, og nu skal et udvalg kigge nærmere på indholdet i en ny og sammenlagt uddannelse. Paramedicineruddannelsen bliver ikke ændret i denne omgang.

Det er TUR’s brancheudvalg for ambulance og redning, som sidste forår søgte om at få uddannelserne til ambulanceassistent og ambulancebehandler lagt sammen til én uddannelse. Og det ser nu ud til at blive en realitet.

”Jeg har senest sammen med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde afholdt et møde med Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Danske Regioner, samt Jens Stenbæk regionsrådsformand i Region Sjælland og næstformand for Danske Regioner”, fortæller undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

”Resultatet af mødet blev, at der er opbakning til en sammenlægning af de to uddannelser. Jeg vil derfor bede det faglige udvalg kigge på indholdet i en ny sammenlagt uddannelse, således at det sikres, at uddannelsen samlet imødekommer arbejdsmarkedets behov”, siger ministeren – og tilføjer:

”Det er afgørende for regeringen, at uddannelserne imødekommer arbejdsmarkedets behov og har en høj kvalitet både i forhold til det køre- tekniske og det sundhedsfaglige indhold”.

For så vidt angår paramedicineruddannelsen er denne ikke medtaget i overvejelserne om ændringer i uddannelsen på nuværende tidspunkt. ”Overvejelser herom vil afvente sammenlægningen af assistent- og behandleruddannelserne”, fortæller Ellen Trane Nørby.

Annonce