To udenlandske ambulancereddere ville arbejde i Danmark

I 2011 var der to ambulancereddere med udenlandske uddannelser, der ønskede at arbejde i den danske ambulancetjeneste. Sundhedsstyrelsen, der behandler ansøgninger om anerkendelse af udenlandske ambulanceuddannelser, gav den ene ansøger fuld adgang til udøvelse af erhvervet, mens den anden ansøger fik en betinget godkendelse af uddannelsen. Antallet af ansøgninger er faldet mærkbart siden 2010, hvor ni udenlandske ambulancereddere søgte om godkendelse.

I Danmark er knap 120 lovregulerede erhverv omfattet af loven om adgang til udøvelse af visse erhverv. Det indebærer, at de ansvarlige myndigheder på området kan godkende udenlandske uddannelser.

Sundhedsstyrelsen har ansvaret for at behandle ansøgninger fra personer med udenlandske uddannelser, der ønsker at blive godkendt som ambulanceassistenter, ambulancebehandlere eller paramedicinere. Her kom der altså i 2011 i alt to ansøgninger, der blev henholdsvis godkendt og betinget godkendt.

Beredskabsstyrelsen behandler ansøgninger om godkendelse af udenlandske uddannelser som brandmand, brandteknisk sagsbehandler, holdleder og indsatsleder. Her er der ikke behandlet ansøgninger i 2011.

Annonce