Region betalte overpris for lejemål hos BIOS

Arkivfoto

Efter at Region Syddanmark har hjemtaget ambulancekørslen fra BIOS, så har regionen også fået adgang til BIOS’ interne oplysninger om f.eks. husleje. Og på baggrund af de oplysninger slår regionen nu fast, at der er blevet betalt en betydelig overpris for regionens leje af lokaler til akutlægerne på BIOS’ stationer i Odense og Svendborg.

Gennem et års tid boede Region Syddanmarks akutlæger til leje hos BIOS i Odense og Svendborg, hvor der blev stillet garager og opholdslokaler til rådighed. Forudsætningen var, at regionen skulle betale en husleje, som svarede til regionens andel af bygningerne. Men nu har regionen så fået adgang til BIOS’ oplysninger om den husleje, som selskabet selv har betalt, og disse oplysninger viser, at BIOS opkrævede en betydelig overpris hos regionen.

I alt betalte Region Syddanmark omkring 1 mio. kr. i husleje til BIOS. Men nye beregninger, som DR Fyn omtaler, viser, at den husleje reelt var dobbelt så høj, som den burde have været. Region Syddanmark var da også fra starten utilfreds med huslejens størrelse, og derfor var der ikke indgået en egentlig lejeaftale mellem de to parter. Men regionen valgte alligevel at betale det beløb, som BIOS forlangte.

”Vi har faktisk været i dialog med BIOS om en lejekontrakt lang tid før, vi skulle flytte ind i september. Men BIOS var ikke i stand til at lave et udkast, som vi var enige i eller tilfreds med. Derfor stod vi i en situation, hvor vi skulle vælge, om vi ville flytte ind eller ej. Og eftersom lægebilerne, lægerne og deres assistenter skulle have noget at bo i, så valgte man at flytte ind, men med en forvisning om, at man kunne forhandle lejen på plads efterfølgende”, forklarer regionsrådsformand Stephanie Lose (V) til DR Fyn.

Uenighederne betød, at regionen ikke betalte sin første husleje før i december 2015. Her rykkede BIOS for betalingerne. Og efter råd fra Kammeradvokaten valgte regionen at betale den husleje, som BIOS forlangte. Regionen forklarer, at den høje husleje i de første måneder til dels skyldtes, at regionen ikke skulle betalte depositum, og at regionen skulle betale en del af omkostningerne til ombygningen via de første års husleje. Herefter forventede regionen en permanent lavere husleje. Men med BIOS’ konkurs er overprisen på ca. 0,5 mio. kr. tabt.

Annonce