SF og Enhedslisten: Region Syddanmark spiller russisk roulette med borgerne

Region Syddanmark handler helt uforsvarligt og spiller russisk roulette med borgerne. Det mener SF og Enhedslisten på Ærø, som nu beder Sundhedsstyrelsen om at vurdere, om Region Syddanmarks beslutning om, at der kun skal være ét ambulanceberedskab på Ærø, er forsvarlig og lovlig. De to partier frygter, at det reducerede beredskab vil koste menneskeliv.

SF og Enhedslisten på Ærø har sendt et brev til Sundhedsstyrelsen om det, som de beskriver som en efterhånden håbløs situation på Ærø. De to partier er stærkt utilfredse med, at Region Syddanmark har besluttet, at der kun skal være et enkelt ambulanceberedskab på øen. Forud for de nuværende ambulancekontrakters ikrafttræden den 1. september 2015 var der i praksis to ambulancer på Ærø, fordi Ærø Redningskorps gratis stillede en ekstra ambulance til rådighed i situationer, hvor de var brug for to bårepladser. Men regionen har ikke stillet krav til BIOS om et ekstra beredskab, så da det hollandske selskab overtog ambulancekørslen, bortfaldt den ekstra ambulance.

”Vi mener, at Region Syddanmark spiller russisk roulette med borgerne på Ærø! Der bor 6.300 indbyggere på Ærø og dertil kommer årligt 200.000-250.000 turister til øen. Vi mener, at vi som minimum bør have 2 ambulancer med fuldt beredskab”, skriver de to partier til Sundhedsstyrelsen. De henviser til, at der på Samsø er fire ambulancer til rådighed til 3.800 indbyggere.

Svært at vinde gehør for synspunkter

”Hvad er scenariet ved en ulykke med to svært tilskadekomne? Ambulancen bringer den ene (den heldigste) til sygehuset til akut behandling/stabilisering inden helikoptertransport. Ambulanceredderne har siden 2012, hvor der skete nedskæringer på sygehuset, indgået i sygehusets beredskab. Det betyder, at de kan være nødt til at blive på sygehuset og assistere. Hvis patienten skal videre med helikopter, skal de køre til helikopterlandingspladsen. Den anden svært tilskadekomne kan så ligge på en pløjemark i sne, regn og kulde med en praktiserende læge til at yde førstehjælp. I bedste fald kommer helikopteren i løbet af 30 min., men tit og ofte er responstiden længere”, skriver SF og Enhedslisten til Sundhedsstyrelsen.

”Det er desværre meget, meget svært at vinde gehør for vore synspunkter i Region Syddanmark. Vi synes, at Region Syddanmark handler helt uforsvarligt i denne sag, og vi er dybt bekymrede for, om det skal koste menneskeliv, før Ærø får et tilfredsstillende ambulanceberedskab! Vi ønsker derfor Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvorvidt ét ambulanceberedskab er forsvarligt og om det lever op til sundhedslovens intention om let og lige adgang til sundhedsvæsenet”, slutter de to partier deres henvendelse.

Annonce