Region må udskyde etableringen af paramedicinerambulancer

Der kommer til at gå et år, inden alle de 13 paramedicinerambulancer, som Region Syddanmark har ønsket at etablere, er klar til udrykning. Det er mangel på uddannede paramedicinere, som gør, at etableringen ikke som oprindeligt planlagt kan være på plads den 1. april 2017. Det nye Ambulance Syd har iværksat yderligere tiltag for at få nok paramedicinere, men de sidste paramedicinerambulancer bemandes først pr. 1. oktober 2017.

Beslutningen om at etablere 13 paramedicinerambulancer blev truffet i forbindelse med en større spareplan, der blandt andet betød nedlæggelsen af en række af Region Syddanmarks paramedicinerbiler. I stedet besluttede regionen, at en del af de eksisterende ambulancer skulle bemandes med en paramediciner i stedet for en ambulancebehandler.

Fire byer har paramedicinerambulancer – det meste af tiden

Allerede fra 1. juni 2016 blev der etableret paramedicinerambulancer i de fire byer, der mistede deres paramedicinerbiler, men hvor der dermed også var paramediciner til rådighed, nemlig Haderslev, Skærbæk, Grindsted og Faaborg.

Det er dog ikke gået helt efter planen: ”Det har vist sig, at der i perioder har været problemer med at bemande disse ambulancer med paramedicinere. Ambulancerne bemandes med behandlere de dage, hvor det ikke er muligt at bemande med paramedicinere. Der arbejdes på at sikre 100 % bemanding med paramedicinere”, skriver Region Syddanmark i en status.

”BIOS havde ved Ambulance Syds overtagelse ikke sikret tilstrækkelige initiativer til at afhjælpe denne mangelsituation, og derfor har Ambulance Syd måttet iværksætte yderligere tiltag, for at tilvejebringe den nødvendige bemanding”, skriver regionen videre.

Ud fra den nuværende rekrutteringssituation i Ambulance Syd vurderes det, at der vil være 100 % bemanding med paramedicinere i Faaborg, Skærbæk og Haderslev den 1. oktober 2016. Der mangler imidlertid to paramedicinere, før ambulancestationen i Grindsted er fuldt bemandet.  Der udestår en uddannelsesproces af to paramedicinere, som forventes færdiggjort i foråret 2017.

Fynsk ambulance har minimumsbemanding

Den paramedicinerambulance, der skal dække Assens, Glamsbjerg og Aarup, er startet som planlagt den 1. september 2016. Her er bemandingen dog en minimumsbemanding, der vil være sårbar ved eksempelvis sygdom. ”Derfor vil der være perioder, hvor beredskabet ikke vil kunne bemandes med en paramediciner, men i stedet vil blive søgt bemandet som en almindelig ambulance (med behandler). Inden udgangen af 2016 er paramedicinerbemandingen styrket, så paramedicinerambulancen er fuldt bemandet fra årsskiftet”, skriver regione.

I Vojens forventes Ambulance Syds paramedicinerambulance opstartet den 1. januar 2017 med 70-80 % bemanding med paramediciner i opstarten og resten af tiden med ambulancebehandler. Fra 1. juli 2017 er paramedicinerambulancen fuldt bemandet. Fra 1. oktober 2017 vil paramedicinerambulancerne i Ølgod/Nørre Nebel, Tønder/Løgumkloster/Tinglev og Nyborg være fuldt bemandede.

Responces implementeringsplan forløber som planlagt, så paramedicinerambulancerne i Middelfart, Vejle, Give og Fredericia bemandes 1. januar 2017 som planlagt.

Annonce