Region Midtjylland hjemtager en tredjedel af ambulancerne

Foto: Henrik Brøns

Fra næste år er det slut med privat drift af ambulancerne i Aarhus-området. Region Midtjylland har nemlig besluttet at hjemtage driften af 21 af regionens 69 ambulancer, og det vil primært dreje sige om de østjyske ambulancer. Også alle akutlægebiler hjemtages. Resten af ambulancekørslen sendes i udbud – men regionen vil selv oprette 13 baser, som leverandører får stillet til rådighed.

Region Midtjylland har besluttet at overtage driften af yderligere fem akutlægebiler og 18 ambulancer, så regionen fra starten af 2021 selv driver alle 10 akutlægebiler og 21 af 69 ambulancer.

De resterende 48 ambulancer – svarende til 70 pct. af beredskabet – bliver sammen med den liggende sygetransport derimod sendt i offentligt udbud.

”Vi er faktisk meget tilfredse med samarbejdet med vores nuværende private leverandører, men vi mener konkurrencen på ambulanceområdet er for lille. Ved at gøre det tydeligt, at Region Midtjylland også selv kan køre ambulancer, håber vi at øge konkurrencen og sikre, at fremtidens ambulancer kører længst muligt på skattekronerne”, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Nedtur for Falck i Aarhus

Størstedelen af de ambulancer, regionen vil overtage, dækker Aarhus-området. Det skyldes blandt andet, at Aarhus er udgangspunktet for en række specialfunktioner i ambulancetjenesten – f.eks. babylancen og særligt smitsomme patienter.

”Det er også i Østjylland, vi i forvejen driver akutlægebiler og ambulancer og derfor hurtigst kan opbygge en robust driftsorganisation”, siger Anders Kühnau.

Beslutningen cementerer Falcks nedtur i Aarhus-området, hvor redningskorpset for nyligt også mistede brandslukningen.

Opretter baser til nye leverandører

I forbindelse med udbuddet bliver der også oprettet 13 regionale ambulancebaser, som bliver stillet til rådighed for leverandørerne. Dermed slipper nye leverandører for store anlægsinvesteringer, og de får lettere ved at byde ind på opgaven.

For at sikre rekruttering og fastholdelse af ambulancepersonale, vil der i det kommende udbudsmateriale fokus på ambulancepersonalets trivsel og arbejdsmiljø. I materialet bliver der også stillet konkrete krav til øget elevuddannelse og brug af paramedicinere. Endelig vil Præhospitalet i Region Midtjylland fremover selv stå for bl.a. efteruddannelsen af redderne.

Annonce