Region Midtjylland hjemtager yderligere ambulancer – Falck bliver eneste private operatør

Efter en udbudsrunde har Region Midtjylland nu truffet beslutning om den fremtidige ambulancedrift. Regionen vil hjemtage yderligere 21 ambulanceberedskaber, så regionen selv driver 60 pct. af ambulancerne. De sidste 40 pct. skal Falck drive, efter at Falck vandt den interne konkurrence med to andre virksomheder.

Udfaldet af ambulanceudbuddet skyldes, at Region Midtjyllands kontrolberegninger viser, at regionen faktisk selv kan drive ambulancerne billigere end de tre virksomheder, der afgav tilbud. Isoleret set taler det for at hjemtage hele ambulancedriften, men det ønsker regionsrådet ikke. Regionen er nemlig i den særlige situation, at man for at fremme konkurrencen må undlade at vælge den billigste løsning, som ville være at hjemtage hele driften.

”Vi vægter fremtidig konkurrence højt og ser ikke udelukkende på økonomien. Vi har derfor valgt en kombination af privat og offentlig ambulancedrift – også selvom det reelt ikke er den billigste løsning”, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). Liberal Alliance, Enhedslisten og Psykiatri-Listen undlod at stemme.

Med den valgte kombination af regional og privat ambulancedrift sparer Region Midtjylland årligt ca. 12 mio. kr. i forhold til det nuværende budget til drift af ambulancer og akutlægebiler.

Region Midtjylland hjemtager yderligere 21 ambulancer med baser i blandt andet Horsens, Skanderborg, Randers og på Djursland. Dermed skal regionen fra december 2021 drive i alt 42 ambulancer og alle 10 akutlægebiler.

Falck skal fremover drive ambulancer omkring Holstebro, Herning og Viborg, ligesom Falck også skal sørge for hovedparten af Region Midtjyllands liggende patienttransporter. Ambulancekørslen på Samsø var ikke omfattet af udbuddet, og her har Region Midtjylland tidligere forlænget kontrakten med Samsø Redningskorps.

Her er den fremtidige fordeling af de midtjyske ambulancer:

Annonce