To regioner tager første skridt til udbud af ambulancekørsel og sygetransport

Til næste år skal ambulancekørsel og liggende sygetransport i Region Nordjylland og Region Midtjylland i udbud, og nu tager de to regioner det første skridt i udbudsprocessen. Regionerne har således sendt en invitation til virksomheder, der er interesserede i at deltage i udbuddene. Virksomhederne får mulighed for at deltage i en dialog om, hvordan udbuddene skal opbygges.

Regionerne vil gennemføre en såkaldt indledende markedsdialog om de kommende udbud af ambulancekørsel og liggende sygetransport. Her vil interesserede virksomheder få mulighed for at deltage i individuelle dialogmøder i løbet af maj.

Punkterne for den kommende markedsdialog ligger ikke endeligt fast, men dialogen vil eksempelvis kunne omhandle emner som udbuddenes opdeling i geografiske områder, ydelsernes sammensætning i forhold til ambulancetjeneste og liggende sygetransport, basefaciliteter, køretøjskrav, kontraktlængde og beredskabstyper.

Markedsdialogen vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at der sikres overholdelse af ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet.

Selve udbuddene forventes gennemført i løbet af 2020.

Annonce