Portræt af Samariten – den nye storspiller i det danske beredskab

I Sverige driver familiefirmaet Samariten i dag 20 ambulanceberedskaber i Stockholms-området. Fra næste år bliver selskabet den næststørste – og teoretisk måske endda den største – ambulanceoperatør i Danmark med foreløbigt 70 ambulanceberedskaber i Region Sjælland. Samariten er også blevet prækvalificeret i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, men vinderne af disse udbud ventes først udpeget i næste måned.

For 25 år siden købte Börje Kanfjäll sin første ambulance i Sverige. Hans tre sønner Ulf, Torkel og Torbjörn gav senere en hånd med. Nu vil familien Kanfjälls 20 ambulancer i Stockholm få selskab af mere end 70 i Region Sjælland.

Ti år efter deres fars spæde start fik de tre Kanfjäll-sønners nye firma, Samariten Ambulans AB, den første kontrakt med ambulance-kørsel i Stockholm. I dag har de med de tyve biler og et par hundrede medarbejdere ansvaret for ambulancekørslen i en tredjedel af Stockholm, hvor der bor i alt 1,9 millioner mennesker. <br /><br />”Forrige år valgte Stockholm også at lade os stå for uddannelsen i ledelse af den præhospitale indsats i forbindelse med katastrofer. Indtil i dag har 300 personer fra forskellige instanser – for eksempel helikopterlæger – deltaget i Samaritens uddannelser”, fortæller den yngste bror Torkel Kanfjäll.

Börje er blevet 78 år. Fra Umeå i Nordsverige nøjes han nu med at følge med i sine tre sønners opfølgning af hans initiativ. I løbet af det kommende år kan det blive til op mod 100 ambulancer – med hovedparten på danske landeveje i Region Sjælland.

“Det lå slet ikke i kortene, at vi tre brødre skulle beskæftige os med ambulancekørsel, men sådan blev det altså. Drevet af vores fars initiativ og vores egne entreprenante gener og lyst til at få det til at virke optimalt for alle parter – altså både patienter, personale og os selv”, siger storebroderen Torbjörn Kanfjäll.

Börje Kanfjäll kørte ligesom sin svigerfar vognmandsforretning i mange år. På et tidspunkt arbejdede han for SOS International, og i 1983 købte han sin egen ambulance. Dengang var hans sønner kun 5, 14 og 21 år, men da de blev gamle nok hjalp de til i deres fars forretning, hvor de kunne. I 1993 tog de to ældste brødre over, og Samariten Ambulans fik den første kontrakt med ambulancekørsel i Stockholm.

I dag er Torbjörn Kanfjäll (52 år) adm. direktør, Ulf Kanfjäll (45 år) er personalechef og Torkel Kanfjäll (36 år) er medicinsk ansvarlig. Ikke kun brødrene men også de ”de bedre halvdele” på hjemmefronten er fuldt engagerede i firmaet. Lisa, der er gift med Ulf, er sygeplejerske og kører med i ambulancerne. Emma, der er gift med Torkel, er anæstesisygeplejerske og koordinerer Samaritens omfattende arbejde med elever og praktikanter. Og Gunnel Johansson, der bor sammen med Thorbjörn, sørger hjemme fra privaten i Skåne for bogholderi, budgetter og hvad der ellers hører til på talfronten.

“Det betyder selvfølgelig, at der i vores dagligdag er meget flydende grænser mellem job og familieliv, og vi vil meget gerne holde fast i den ånd, der præger Samariten. Det er selvfølgelig spørgsmålet om man kan kalde det familieånd, når firmaet bliver større – måske går grænsen allerede ved de to biler?”, spørger Ulf Kanfjäll sig selv og tilføjer straks: “Vi kan i hvert fald ikke undgå at arbejde på det grundlag, vi hele tiden har arbejdet ud fra. Nemlig kun at gøre det, vi selv tror på – og at tænke langsigtet, så vi ikke går på akkord med hurtige løsninger og hurtige gevinster. Det holder nemlig ikke i længden, og vi er alle opsat på hele tiden at tænke nye måder at gøre tingene på, så det bliver mest optimalt for både patienter, personale og os selv”.

“Jeg tror man kan sige om os, at vi udelukkende beskæftiger os med ambulancekørsel og at vi vil gøre det så godt som overhovedet muligt for alle parter. Og det betyder jo ikke, at tingene skal være som de er nu. Der er altid muligheder for at gøre det bedre og på andre måder. Vi er hele tiden nysgerrige efter nye løsninger, og vi er – synes vi selv – gode til at få implementeret nye tiltag effektiv”, siger adm. direktør Torbjörn Kanfjäll. Han tilføjer, at de korte beslutningsveje i familiefirmaet efter hans mening er en meget vigtig faktor, når man skal udvikle nye idéer og gennemføre dem effektivt.

Det er i det hele taget mere kvaliteten i leverancen, end det er facaden der er sat i centrum hos Samariten Ambulans. Administrationen er overskuelig, kontorerne er ikke prangende og slipsene er ikke med på arbejde hver dag. ”Det er ambulancernes udstyr og ambulancepersonalets indsats, der tæller – både for os og patienter”, er de tre brødres motto.

Annonce