Region Sjælland vil hjemtage halvdelen af ambulancekørslen

Når Region Sjællands nuværende ambulancekontrakt med Falck udløber i 2024, så vil hele opgaven blive sendt i udbud. Men uanset hvor mange private operatører, der måtte byde på ambulancekørslen, så vil Region Sjælland hjemtage opgaven i to af de fire områder, som regionen er opdelt i. Og hvis kontrolberegninger viser, at regionen er billigere i de andre områder, kan yderligere hjemtagning blive besluttet.

Region Sjællands kontrakt med Falck om ambulancekørsel og liggende patienttransport udløber pr. 31. januar 2024 uden mulighed for at forlænge. Regionen har nu besluttet, at opgaven skal i udbud, og at ambulancekørsel og liggende patienttransport fortsat skal udbydes integreret.

Det kommende udbud vil blive opdelt i fire forskellige geografiske delområder. I to geografisk sammenhængende delområder vil Region Sjælland, når tilbuddene foreligger, selv hjemtage driften. Formålet er på den ene side at drive ambulanceberedskab i eget regi, så man kan være med til at skabe konkurrence på et marked, der tidligere har været domineret af Falck. På den anden side handler det om at få mest muligt for pengene.

”Ved at hjemtage en del af ambulancedriften tager vi et vigtigt skridt i forhold til den videre udvikling af sundhedstilbud tættere på borgeren. På den måde kan vi nemlig skabe større sammenhæng og mere synergi ved at integrere flere præhospitale opgaver. Jeg er glad for, at der er tale om en bred politisk aftale, som også i fremtiden vil være med til at sikre stabilitet og tryghed omkring det stærke akutberedskab, vi allerede har i dag i regionen”, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Hvis kontrolberegningerne viser, at regionen i de øvrige delområder kan gøre det bedre og billigere, har regionsrådet besluttet, at det skal overvejes at hjemtage yderligere områder.

Vil evaluere egen kørsel efter tre år

”Vi vil have vished for, at borgernes skattekroner fremover bliver brugt bedst muligt på ambulanceområdet, så vi får mest mulig sundhed for pengene. Derfor vil vi med de ændrede rammer i det kommende udbud skabe mere konkurrence, som skal danne grobund for, at vi kan få den bedste kvalitet til den rigtige pris. Derfor vil vi også evaluere det, vi selv skal køre, efter tre år”, siger Jacob Jensen, 2. næstformand i regionsrådet.

Efter udbuddet vil en ny kontrakt blive tidsfleksibel. Den vil således være gensidigt uopsigelig i seks år, og derefter vil opsigelse kunne ske med tre års varsel.

Annonce