Falck mister al ambulancekørsel i Region Sjælland – svenske Samariten overtager

Svenske Samariten og Roskilde Brandvæsen bliver fra 2009 leverandører af ambulancetjenesten i Region Sjælland. Roskilde Brandvæsen fortsætter i sit hidtidige område, mens Samariten overtager kørselen i Falcks hidtidige områder, som omfatter de gamle Vestsjællands og Storstrøms amter samt den sydlige del af Roskilde Amt.

Ambulancekørslen i Region Sjælland blev i foråret sendt i udbud. I udbudsmaterialet valgte regionen at opdele kørslen i seks geografiske områder for på den måde at åbne for en øget konkurrence på markedet.

Region Sjællands forretningsudvalg har i dag indstillet til Regionsrådets møde på torsdag, at Samariten og Roskilde Brandvæsen overtager opgaven. “Vi har ønsket at sikre regionens borgere et serviceniveau i ambulancekørslen på højde med det, vi har i dag. Og så indfører vi bod over for leverandøren, hvis de aftalte responstider ikke overholdes. På den måde sikrer vi, at leverandøren har stort fokus på servicen over for borgerne”, siger regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard.

Samariten, Falck og Roskilde Brandvæsen var de tre virksomheder, som ved afleveringsfristens udløb afgav tilbud på ambulancekørslen. De tre tilbud er vurderet ud fra nogle objektive kriterier, hvor kvalitet, pris og leverancesikkerhed er vægtet op mod hinanden, og således at kvalitet og leverancesikkerhed sammenlagt vægter mere end prisen.

I evalueringen af tilbuddene har Roskilde Brandvæsen afgivet den laveste pris i det område, de har budt på. I alle øvrige områder er Samaritens pris lavere end Falcks pris. Prisen er så igen vægtet sammen med kvalitet og leverancesikkerhed. Ifølge udbudsbetingelserne skal kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra vægtningen mellem kvalitet, pris og leverancesikkerhed. På denne baggrund vælges Roskilde Brandvæsen til at fortsætte kørslen i ét område, mens svenske Samariten overtager kørslen fra Falck i de fem andre områder.

Samariten er en familieejet virksomhed, der siden 1993 har drevet ambulancetjeneste i Stockholm. Selskabet har efter udbud vundet kontrakter fem gange i forskellige dele af Stockholm og er den største private leverandør af ambulancetjeneste i Stockholm läns landsting. Roskilde Brandvæsen er en kommunal institution, som organisatorisk hører under Roskilde Kommunes Tekniske Forvaltning. Roskilde Brandvæsen har siden 1930 drevet ambulancetjeneste i Roskildeområdet.

Kontraktens underskrivelse finder sted efter Regionsrådets formelle godkendelse den 25. september.

Falck skal fortsat stå for driften af Region Sjællands læge- og akutbiler, der ikke var omfattet af udbuddet. Læge- og akutbilerne ventes dog at blive sendt i udbud på et senere tidspunkt.

Annonce