Region Syd lægger op til udbud af ambulancekørslen i Trekantområdet

Ambulance Syd skal fortsat varetage ambulancekørslen på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland. Og ambulancekørslen i Trekantområdet – som i dag varetages af Falck – skal i udbud. Sådan lyder anbefalingen fra Region Syddanmarks embedsmænd til politikerne, der i næste måned skal drøfte en ny strategi for ambulancetjenesten i regionen.

Efter BIOS’ konkurs hjemtog Region Syddanmark ambulancekørslen på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland, og opgaven blev placeret hos regionens nyetablerede ambulanceoperatør, Ambulance Syd.

I Trekantområdet vandt Responce det seneste udbud, men den nuværende kontrakt udløber den 31. august 2025 uden mulighed for forlængelse.

Derfor har regionen haft overvejelser om den fremtidige strategi for ambulancetjenesten. Skulle hele ambulancekørslen i udbud? Eller skulle Ambulance Syd overtage Trekantområdet?

Men nu er embedsmændene i regionen landet på en anbefaling om, at Ambulance Syd fortsætter uændret, mens regionen vil sikre konkurrence på markedet ved at sende ambulancekørslen i Trekantområdet i udbud.

Meget glade for Ambulance Syd

Anbefalingen skal nu drøftes af regionspolitikerne:

”Jeg er spændt på drøftelserne i det præhospitale udvalg og i regionsrådet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i regionen er meget glade for Ambulance Syd, hvor regionens medarbejdere og ledelsen har formået at opbygge et stærkt ambulanceselskab. Omvendt er vi også opmærksomme på, at flere leverandører er med til at drive innovation og kvalitetsudvikling frem på forskellig vis. Derfor skal vi nu drøfte, om vi skal sætte gang i et nyt udbud af ambulancedriften i Trekantområdet, som vil understøtte et konkurrencepræget ambulancemarked”, siger Bente Gertz (S), der er formand for Præhospitaludvalget.

Selv om regionen altså – efter alt at dømme – vil gennemføre et udbud i Trekantområdet, så er det under alle omstændigheder ved at være slut med Responce-navnet.

Selskabet blev overtaget af Falck i 2015, men fortsatte i første omgang som et selvstændigt selskab, der dog blev mere og mere integreret i Falck. Sidste år besluttede Falck imidlertid at Responce A/S skulle fusioneres med Falck Danmark A/S, og fusionen ventes at blive gennemført indenfor kort tid. Trods fusionen vil Falck dog fortsat anvende Responce-navnet, indtil kontrakten med Region Syddanmark udløber i 2025.

Annonce