Region Syddanmark har startet processen med ambulanceudbud

Er afregningsmodellerne og modellerne for prisregulering på ambulancekørsel uigennemsigtige og uforudsigelige? Hvad er adgangsbarriererne for at komme ind på markedet for ambulancekørsel? Hvilke personalemæssige forhold har betydning for ambulancernes driftstid? Det er nogle af de spørgsmål, som Region Syddanmark gerne vil have nuværende og fremtidige ambulanceoperatører til at svare på, når regionen nu tager hul på det næste udbud af ambulancekørsel, liggende sygetransport og vagtcentralsdrift.

Som flere andre regioner ønsker Region Syddanmark at gennemføre en såkaldt teknisk dialog med aktører på markedet, inden det næste udbud sættes i gang. Frem til 7. juni 2013 kan virksomheder, der er interesserede i at byde på opgaverne, derfor anmode om at deltage i den tekniske dialog, der forventes at finde sted sidst i juni eller først i juli. Hver af de interesserede virksomheder vil derefter blive indkaldt til et bilateralt møde af ca. 2 timers varighed.

På baggrund af de nye tiltag og problemstillinger, som den tekniske dialog afdækker, vil regionen i løbet af sensommeren eller efteråret afholde endnu en runde dialogmøder, hvor der tages udgangspunkt i uhensigtsmæssigheder i de gamle udbudsbetingelser, kravspecifikationer og tilbudslister i forhold til de konklusioner, der kunne drages af de første dialogmøder.

Annonce