Ambulancereddere: Er politikerne ligeglade med os?

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Fra 1. februar 2014 står 46 ambulancereddere i Roskilde uden arbejde, når Falck overtager ambulancekørslen. Region Sjælland har nemlig i forbindelse med udbuddet valgt ikke at stille krav om, at loven om virksomhedsoverdragelse skal finde anvendelse, og dermed er Falck ikke forpligtet til at overtage medarbejderne fra Roskilde Brandvæsen. Det får nu ambulanceredderne til at spørge regionspolitikerne, om de også fremover vil være ligeglade med de medarbejdere, som udfører ambulancekørslen.

Det er afdelingsformand Bo Viktor Jensen fra FOA i Roskilde, som i et indlæg påpeger, at ambulanceredderne i Roskilde kan komme til at stå i en situation, hvor de mister deres arbejde. ”Vi har løbende været i kontakt med politikerne i Region Sjælland og orienteret dem om, at vi står noget undrende over, at man ikke har brugt loven om virksomhedsoverdragelse af medarbejderne i dette udbud. Der har nemlig intet været til hinder for, at regionspolitikerne kunne have lagt det ind i udbuddet af ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner”, skriver Bo Viktor Jensen.

”Det ville have betydet, at den virksomhed eller det firma, som har overtaget ambulancekørslen, også skulle overtage medarbejdere og materiel. Det er den form for udbud, der har været andre steder, og som gør, at medarbejderne i hvert fald er sikret i en overdragelsesperiode. Det har man beklageligvis valgt ikke at gøre i Region Sjælland”, påpeger afdelingsformanden.

”Nu er der jo snart regions- og kommunalvalg, og det må så være på sin plads at spørge politikerne, både i det kommunale og regionale system, om, hvordan man forholder sig til udlicitering og udbud af opgaver. Vil man også i Region Sjælland fremover være fuldstændig ligeglade med de medarbejdere, der udfører opgaven, og ikke tage loven om virksomhedsoverdragelse i brug, eller vil man fremover sørge for, at det bliver skrevet ind i et udbudsmateriale, så de medarbejdere / lønmodtagere / skatteborgere, som udfører opgaven, også i en overdragelsesperiode kan se, at det trods alt har arbejde frem til en overenskomsts udløb? Det har vi nu passende mulighed for at spørge politikerne om her inden valget og så håbe på, at vi kan få et svar, som kan berolige nogle af de mange af vores medlemmer, som risikerer at miste deres arbejde, fordi de er ansat på de områder, der har en risiko for at blive udbudt til anden aktør”, skriver Bo Viktor Jensen.

Annonce