Landets akuthjælpere skal have bedre it-understøttelse

Arkivfoto

Regionerne har de seneste år etableret en række akuthjælper-ordninger, hvor frivillige borgere rykker ud for at yde førstehjælp ved alvorlig sygdom i tyndtbefolkede områder. Nu vil partierne bag den såkaldte satspulje sikre, at akuthjælperne får et it-system, som understøtter, at akuthjælperne kan disponeres på linje med ambulancer via en sikret app på telefonen.

I Region Syddanmark er man allerede ved at etablere et it-system til udkald af akuthjælperne. Her er valget netop faldet på en løsning fra firmaet FirstAED, der har 2½ års erfaring med et tilsvarende it-system, der anvendes på Langeland. Og erfaringerne fra Region Syddanmark skal nu bruges i resten af landet.

Partierne bag den statslige satspulje er således enige om, at akuthjælperordninger udgør et vigtigt supplement til den øvrige præhospitale beredskab, og at it-understøttelse kan sikre, at udkaldene sker så hurtigt og ensartet som muligt. ”Med afsæt i de erfaringer, som Region Syddanmark vil gøre sig de næste to år, ønsker satspuljepartierne at fremme udbredelsen af it-understøttede akuthjælperordninger til de øvrige regioner”, fremgår det af en ny politisk aftale.

Der er afsat 1,5 mio. kr. til at udbrede it-systemer til understøttelse af regionernes akuthjælperordninger. Pengene skal anvendes i 2016 og 2017.

Annonce