Det fremtidige beredskab i Region Hovedstaden

Arkivfoto: Thomas Voss

Beredskabet i Region Hovedstaden vil fremover komme til at bestå af i alt 44 ambulancer (36 døgnenheder og otte dagenheder). Den liggende sygetransport skal varetages af 18 enheder i dagtimerne og syv enheder om aftenen. For at få et bedre kvalitetsmål for hurtig hjælp vil regionen indføre maksimale responstider. De maksimale responstider vil dog kun omfatte 90 % af alle udrykningerne.

En maksimal responstid på f.eks. 12 minutter betyder altså i region Hovedstadens terminologi, at 90 % af alle borgere senest vil få hjælp inden for 12 minutter. På det kortet herunder er der angivet det tidsinterval, hvor 90 % af ambulancerne vil være fremme. Det fremgår, at for hele regionen vil 90 % af ambulancerne fremover være fremme senest 10-13 minutter efter modtagelsen af opkaldet på vagtcentralen.

De hidtidige gennemsnitlige responstider har været på 9,0 minutter i det tidligere Frederiksborg Amts område, 6,5 minutter i det tidligere Københavns Amts område og 10,5 minutter på Bornholm. I det tidligere H:S-område var 50 % af kørslerne fremme inden for 5,5 minutter og 90 % inden for 8 minutter. De gennemsnitlige responstider dækker imidlertid over store forskelle, idet tiderne er opgjort på årsbasis og for et samlet område. Det betyder, at et i øvrigt pænt gennemsnit kan dække over, at visse områder med få kørsler kan have lange responstider.

I den indre by, hvor responstiderne har været meget korte, vil der fortsat være korte responstider, men der vil for ambulancekørsel ske en vis udligning sammenlignet med den øvrige del af regionen – der bliver med andre ord længere responstider i indre by. Imidlertid vil responstiden for akutlægebilerne i den indre by være uændret i forhold til det nuværende niveau, således at de mest syge hurtigst får hjælp.

Annonce