Region Syddanmark vil styrke det præhospitale samarbejde med Tyskland

Region Syddanmark trækker allerede i dag på præhospitale enheder fra Tyskland ved indsatser i Danmark, og der foregår også et vist samarbejde om fælles øvelser. Region Syddanmark mener imidlertid, at der er et potentiale for at udvikle samarbejdet over grænsen, og derfor vil regionen nu etablere et såkaldt Interreg-projekt, som skal sikre et øget samarbejde med Tyskland.

Interreg-projektet skal først og fremmest udbygge samarbejdet på sundhedsområdet ved større ulykker i grænseområdet, men det skal også sikre bedre hjælp til borgere, der bliver kritisk syge i grænseområdet. Projektet skal have Region Syddanmark, kommunerne i grænseområdet og de tyske kommunale og regionale myndigheder som partnere.

Tidligere på året blev der afholdt et møde på Aabenraa Sygehus mellem de præhospitale interessenter på begge sider af grænsen, og der var på mødet en positiv stemning over for igangsætning af projektet. Derfor vil regionen nu etablere et 3-årigt projekt med opstart 1. januar 2016. Projektet finansieres med 60 % støtte fra Interreg og 40 % finansiering fra partnerne.

Region Syddanmarks projektandel forventes at blive ca. 45.000 kr. pr. projektår, i alt ca. 135.000 kr. Regionen kan betale med penge eller arbejdstimer, og det vurderes, at Region Syddanmark kan betale for projektet med arbejdstimer fra ansatte i den præhospitale organisation, så der ikke bliver nogen direkte udgift for Region Syddanmark til projektet.

Der vil blive nedsat arbejdsgrupper om forskellige temaer, hvor repræsentanter fra Region Syddanmark vil skulle deltage.

Annonce