Problemer med udkaldssystem: Akuthjælpere bliver ikke tilkaldt ved hjertestop

Arkivfoto

Ved 112-alarmer om hjertestop i Region Syddanmark skal et avanceret it-system sikre, at de lokale akuthjælpere tilkaldes som et supplement til ambulancerne. Men problemer med udkaldssystemet gør, at akuthjælperne ikke altid bliver tilkaldt. Derfor overvejer regionen nu at gå tilbage til at tilkalde akuthjælperne via sms eller telefonlister.

Region Syddanmark har i dag 23 forskellige akuthjælperordninger, hvor frivillige borgere rykker ud til især hjertestop i de dele af regionen, hvor der kan være lang ventetid på ambulancen.

Et nyt it-system på regionens AMK-vagtcentral skulle sikre, at akuthjælperne hurtig kan tilkaldes, så overlevelseschancerne ved hjertestop øges. Systemet blev opstartet på Langeland som et pilotprojekt, hvorefter det siden 2016 er blevet udrullet til de øvrige akuthjælperordninger. Men ifølge Region Syddanmark er der driftsproblemer med systemet, hvilket medfører, at akuthjælperne ikke altid bliver tilkaldt. Regionen vurderes, at skyldes en kombination af systemmæssige fejl og brugervanskeligheder med at anvende systemet. Problemerne har været stigende i løbet af foråret 2017, hvor der er blevet rapporteret om flere og flere fejl.

Som en konsekvens overvejer Region Syddanmark nu, om man indtil videre skal opgive udkaldssystemet og vende tilbage til de tidligere former for alarmering, f.eks. via sms-beskeder eller telefonlister. Det søger regionen at afklare i samarbejde med akuthjælperordningerne, ligesom regionen fortsat har en dialog med leverandøren af udkaldssystemet, FirstAED, om at gøre systemet mere driftssikkert.

Som en konsekvens af it-problemerne ser projektet ”Danmark redder liv” ud til at måtte udsættes. Projektet indebærer, at flere frivillige skal kunne rykke ud til hjertestop, men så længe it-systemet ikke fungerer, vil regionen ikke kunne opstarte projektet som planlagt. Hvor meget projektet bliver forsinket, vil afhænge af, hvornår it-systemet har opnået den krævede stabilitet.

Annonce