Region: Vi kan jo ikke betale ambulancereddere for at køre fra Vejle

Foto: Lene Pedersen

Der er en række forklaringer på, at Region Nordjyllands egen ambulancetjeneste har mere nedetid på ambulancerne end PreMed. Regionen fremhæver blandt andet, at man som offentlig arbejdsplads ikke har samme muligheder for aflønning af vagter – og at man f.eks. ikke kan tilbyde timebetaling for transporttiden, hvis en redder bor i f.eks. Tønder eller Vejle.

Region Nordjylland har stillet krav om en millionbod fra den private ambulanceoperatør PreMed, fordi PreMed har haft nedetid på ambulanceberedskaberne. Men regionens egen ambulancetjeneste har en markant større nedetid.

I et internt statusnotat betoner Region Nordjylland imidlertid, at der er en række forklaringer på, at regionen har højere nedetid end PreMed.

Overenskomst kræver flere reddere

”Eksempelvis forskelle i antal vagter på FOA-overenskomst contra 3F-overenskomst, som betyder, at vi skal have mere personale til at bemande vores enheder end eksempelvis 3F forholdsmæssigt. Det er en udfordring i et marked, hvor der i øjeblikket er begrænset personaleressourcer”, skriver regionen – og fortsætter:

”Vi har også indsat nye beredskaber i form af akutbil i Aalestrup og PVE (Præhospital Visitations Enhed, red.) i Aalborg, hvor vi til dels spiser af egen hale når det kommer til rekruttering hertil. Det gavner serviceniveauet generelt men specifikt i de lokalområder, hvor de er indsat og dermed opfylder valget det primære formål. Men det gør, at vores ude af drift opgørelse på ambulancetjenesten stiger da vi derved ikke kan bemande ambulancerne i samme grad”.

Regionen fremhæver også, at man som offentlig arbejdsplads ikke har de samme muligheder som private arbejdspladser, når det kommer til aflønning for vagter:

”Vi kan ikke tilbyde timebetaling fra hjemadresse frem til arbejdsplads og tilbage igen i forbindelse med vagt for ambulancebehandlere eksempelvis bosiddende i Tønder eller Vejle”, skriver regionen.

Annonce