Region har langt større nedetid på ambulancerne end PreMed

Foto: Lene Pedersen

Region Nordjylland har krævet 5,2 mio. kr. i bod fra ambulanceoperatøren PreMed. Kravet skyldes, at PreMed har haft problemer med at bemande ambulancerne i 2022. Men faktisk har Region Nordjylland mærkbart større problemer med at bemande de ambulancer, som regionen selv driver. Her udløser de manglende ambulancer dog ikke bod.

PreMed står for omkring 40 pct. af ambulancekørslen i Region Nordjylland, mens regionens egen ambulancetjeneste står for resten.

For 2022 har Region Nordjylland rejst krav mod PreMed om betaling af bod på 5,2 mio. kr. for nedetid på ambulancerne. PreMed har afvist kravet – og har fremført, at nedetiden skyldes mandskabsmangel, hvilket PreMed anser for et markedsproblem, som har præget driften hos både PreMed og regionen selv.

Nye tal fra Region Nordjylland viser da også, at regionen selv har mærkbart større udfordringer med nedetid på ambulancerne end PreMed.

Næsten hver 10. beredskab var ude af drift

Siden juli 2022 har Region Nordjylland haft større nedetid end PreMed i alle måneder. Måned for måned ser andelen af ambulanceberedskaber, som er nedlagt, sådan ud i 2023:

  • Juli 2023: Regionen 9,2 pct., PreMed 2,8 pct.
  • Juni 2023: Regionen 6,7 pct., PreMed 2,1 pct.
  • Maj 2023: Regionen 5,6 pct., PreMed 3,0 pct.
  • April 2023: Regionen 4,8 pct., PreMed 3,4 pct.
  • Marts 2023: Regionen 6,7 pct., PreMed 1,3 pct.
  • Februar 2023: Regionen 5,1 pct., PreMed 1,6 pct.
  • Januar 2023: Regionen 2,7 pct., PreMed under 1 pct.

Forklaringen på, at næsten hver 10. ambulanceberedskab hos Region Nordjylland var ude af drift i juli, er dog delvist, at en spareplan hos regionen kun kunne implementeres på de regionale ambulancer, da en besparelse på PreMeds ambulancer ville kræve et varsel.

PreMed skal betale bod, når ambulancerne ikke kan bemandes, og huller i beredskabet gør dermed, at skatteborgerne får en økonomisk kompensation. Når Region Nordjylland ikke kan bemande regionens egne ambulancerne, udløser det derimod ikke nogen bod.

Tallene viser dog også, at PreMed stadig har udfordringer med at bemande ambulancerne, selv om ambulanceoperatøren har fremhævet, at man nu er så godt som fuldt bemandet.

Annonce