Region vil fremover stå for planlægning af ambulancereddernes pauser

Ambulancereddernes pauser giver i dag udfordringer i flere regioner. Det skyldes, at regionerne kræver, at de ambulancer, som de køber hos ambulanceoperatørerne, altid er til rådighed. Dermed skal operatørerne stille med ekstra ambulancer, hvis pauserne ikke passer ind i driften. Men i Region Hovedstaden bliver det fremover regionens AMK-vagtcentral, som planlægger pauserne.

Efter at den igangværende udbudsrunde er afsluttet, anvender alle regioner den såkaldte beredskabsmodel, hvor regionerne køber et vist antal ambulancer hos deres ambulanceoperatører.

Hidtil har udgangspunktet i beredskabsmodellen været, at regionerne ikke er forpligtede til at tage højde for ambulancereddernes pauser. Hvis der på grund af travlhed ikke er mulighed for at afholde de pauser, som overenskomsten kræver, har ambulanceoperatørerne derfor været nødt til at bemande ekstra ambulancer til at dække beredskabet, mens redderne holder pause.

I Region Hovedstadens igangværende udbud bliver det imidlertid ændret.

Vil sikre ”hensigtsmæssige” pauser

Når de nye kontrakter træder i kraft, bliver det Region Hovedstadens AMK-vagtcentral, som har ansvaret for planlægning og afholdelse af reddernes pauser. Dermed skal operatørerne ikke længere indregne ekstra ambulancer til pausedækning, når de afgiver deres tilbud. Til gengæld køber regionen flere beredskaber, men altså formentlig til en lavere pris pr. stk.

Region Hovedstaden vil tage højde for de pauser, som kræves efter de overenskomster, som er gældende på tidspunktet for ambulanceoperatørernes afgivelse af tilbud. Regionen forpligter sig til at sørge for en ”hensigtsmæssig” afholdelse af disse pauser, og regionen vil bestræbe sig på at afholde pauserne inden for pauseintervaller á tre timer.

Hvis regionens AMK-vagtcentral vurderer, at opgaver af hensyn til patientens tilstand er nødvendige og hastende, vil disse dog have forrang for pauseafholdelse. Det tilstræbes, at pauseafholdelse i disse tilfælde sikres efter afslutning af den hastende opgave.

AMK-vagtcentralen vil endvidere tilstræbe ikke at afbryde pauser på grund af kørsler med hastegrad C eller D. Afbrydelse af pauser på grund af hastegrad A eller B udløser en erstatningspause på 30 minutter, såfremt pausen afbrydes inden 15 minutter. Hvis der undtagelsesvis ikke tildeles erstatningspause, ydes der økonomisk kompensation til ambulanceoperatøren. Hvis pausen afbrydes fra det 15. minut eller senere, kan AMK-vagtcentralen vælge mellem at tildele resterende pauseminutter eller yde økonomisk kompensation.

Annonce