Region: Vores ambulanceberedskab har overskredet sin maksimale kapacitet

Foto: Region Midtjylland

Efter mange år med et stigende antal udrykninger har ambulanceberedskabet i Region Midtjylland nu overskredet sin maksimale kapacitet. Det fastslår embedsmændene i regionen, som derfor mener, at politikerne bør overveje, om kravene til ambulancernes udrykningstider skal svækkes, så de i højere grad passer til kapaciteten.

Siden 2014 har ambulancetjenesten i Region Midtjylland oplevet en stigning på godt 13 pct. i antallet af ambulancekørsler og liggende sygetransporter. Samtidig er det gennemsnitlige tidsforbrug pr. udrykning steget med 6 minutter fra 2017 til 2021. Alene det øgede tidsforbrug svarer samlet set til, at opgavetiden er steget med ca. 29.500 timer, hvilket er det samme som syv døgndækkende ambulanceberedskaber.

Stigningen har sat ambulancetjenesten under pres. For antallet af ambulancer og køretøjer til liggende sygetransport er nemlig stort set uændret, således at der fortsat er 70 ambulancer og 22 enheder til liggende sygetransport.

Embedsmændene i Region Midtjylland vurderer derfor, at ”den nuværende dimensionering af ambulanceberedskabet i Region Midtjylland har overskredet sin maksimale kapacitet”.

Har mere detaljeret servicemål end andre regioner

På den baggrund besluttede regionsrådet sidste år, at der skulle udarbejdes et forslag til en langsigtet plan for, hvordan Region Midtjyllands præhospitale beredskab atter kan komme i balance. Men nu ønsker embedsmændene en politisk stillingtagen til, om der i planen også kan indgå en svækkelse af de nuværende mål for ambulancernes responstider samt en forenkling af målene.

I dag ligger Region Midtjyllands primære servicemål for responstider nogenlunde midt i feltet blandt regionerne. Målet er således, at 92 pct. af ambulancer med kørsel A skal være fremme, når der er gået 15 minutter. Målet hos de andre regioner er 95 pct. i Region Syddanmark, 93 pct. i Region Hovedstaden og 90 pct. i Region Nordjylland. Og mens Region Midtjylland også her servicemål for ankomst inden for hhv. 10 og 20 minutter, så har regionerne Syddanmark og Hovedstaden ikke nogen servicemål for disse intervaller.

Annonce