Store problemer med responstiderne i Nordjylland

Fra 1. april 2022 overgår ambulancedriften i Region Nordjylland fra Falck til regionens egen ambulancetjeneste og virksomheden PreMed. De to nye operatører har været i fuld gang med at rekruttere nye ambulancefolk, men det skaber problemer hos Falck, der i øjeblikket mangler ca. 40 reddere. Resultatet er voldsomt stigende responstider.

Som en af de sidste regioner anvender Region Nordjylland frem til 1. april 2022 stadig den såkaldte responstidsmodel, hvor det er ambulanceoperatørens ansvar at stille med nok ambulancer til at leve op til et servicemål for responstiderne. Men de seneste måneder har den gennemsnitlige responstid ligget omkring to minutter over servicemålet på 9:12 minutter, som dog opgøres på årsbasis.

Ifølge Falck er forklaringen en kombination af, at reddere har forladt Falck efter udbudsresultatet, og sygdom på grund af corona. Aktuelt har Falck omkring 40 ubesatte stillinger i den nordjyske ambulancetjeneste, og det har ikke været muligt for Falck at få redderne til at tage nok ekstraarbejde til at kompensere for hullerne i vagtplanen.

En ny aftale med Falck og Region Nordjylland indebærer, at regionen i de næste par måneder søger at stille med to-tre ambulancer, der bemandes med de reddere, som regionen har rekrutteret. Omkostningerne betales af Falck.

Usikkerhed om fremtiden har givet frustrationer

Hos Reddernes Landsklub, der organiserer redderne i Falck, kommer udviklingen ikke som en stor overraskelse:

”Nu går det, som vi frygtede. Responstiderne skrider i Region Nordjylland, og nu risikerer det at gå ud over borgerne. Frustrationerne blandt redderne har vokset sig store på grund af for lang tid med usikkerhed om, hvordan overgangen skal håndteres”, lyder det fra landsklubben.

”En ting er sikker: Redderne har nu holdt for i to år med corona. Allerede i starten af 2021 startede Landsklubben med at gøre opmærksom på nødvendigheden af at anerkende redderne i den ekstraordinære situation. Der blev ikke udmøntet nogen anerkendelse, og senest er regeringens vinterpakke heller ikke kommet de privatansatte reddere tilgode. Suppler det øgede arbejdspres med et udbud af ambulancetjenesten i regionen, hvor alle reddere nu skal træffe en beslutning om deres fremtidige virke på det danske arbejdsmarked. En beslutning, den enkelte redder tager med udgangspunkt i den enkeltes ståsted og under hensyn til sin egen familie. En stor beslutning for den enkelte, men også mange beslutninger, der tilsammen får konsekvenser for det nuværende og fremtidige virke af ambulancetjenesten i Nordjylland”, fortsætter den faglige organisation.

”Falck har ikke afskediget en eneste redder, så mulighederne for den enkelte er mange. Skal redderen blive i Falck, overgå til en anden entreprenør eller udnytte den lave arbejdsløshed på det danske arbejdsmarked til at prøve noget nyt af? Redderne er ansvarsfulde og pligtopfyldende, og de tilbageværende reddere møder troligt op og tager deres tørn. Vi skal blot huske på, at det aldrig kan blive den enkeltes ansvar, at der kommer ambulancer til tiden. At responstiderne nu skrider, tyder på, at entreprenørerne og regionen ikke endnu er lykkedes med at opbygge et attraktivt og klart jobtilbud, hvor arbejdsmiljøet er i top og løn- og ansættelsesforhold er fuldstændigt afklaret. Ligeså må vi antage, at manglen på anerkendelse og tilbud om fastholdelse til de nuværende reddere fra Falcks side, er medvirkende til at responstiderne skrider”, slutter Reddernes Landsklub.

Annonce