Regioner har nu indgået akutlægehelikopter-kontrakt med Norsk Luftambulanse

Arkivfoto: Lasse Hyldager

Der verserer stadig en klagesag over udbuddet, men de fem regioner er så sikre på, at de vinder sagen, at de nu har skrevet under på en kontrakt om driften af de fire danske akutlægehelikoptere. Kontrakten er indgået med Norsk Luftambulanse, og den træder i kraft i sommeren 2025, hvorefter den løber i 10 år med mulighed for forlængelse i op til fire år yderligere.

Det er de fem regionsdirektører, som har underskrevet en ny aftale med Norsk Luftambulanse om den fremtidige drift af de fire akutlægehelikoptere i Danmark.

Norsk Luftambulanse står også i dag for driften, men opgaven har været igennem et kaotisk udbudsforløb, hvor regionernes udbud gang på gang er gået galt. Oprindeligt vandt et helt andet selskab, franske SAF Helicopteres, udbuddet, men regionerne valgte at annullere efter en klage fra Norsk Luftambulanse. Processen har formentlig resulteret i, at regionerne er gået glip af en millionbesparelse.

Nordmænd vandt seneste forsøg på et udbud

I den seneste udbudsrunde blev beslutningen om at tildele kontrakten til Norsk Luftambulanse offentliggjort den 5. januar 2023. Norsk Luftambulance fik opgaven, fordi de i udbuddet samlet set gav det mest fordelagtige tilbud vurderet ud fra kvalitet (vægtes 40 pct.), driftssikkerhed (vægtes 30 pct.) og pris (vægtes 30 pct.).

Efter offentliggørelsen valgte de to andre tilbudsgivere (SAF Helicopteres og Konsortiet Hems Denmark bestående af Babcock Scandinavian Air Ambulance og KN Helicopters) at klage til Klagenævnet for Udbud over tildelingsbeslutningen. Den 22. februar 2023 afsagde Klagenævnet delkendelser i begge klagesager. Klagenævnet vurdererede ikke, at der var udsigt til, at nogen af klagerne ville få medhold i nogen af de nedlagte påstande. Dermed tillagde Klagenævnet ingen af klagerne opsættende virkning på kontraktindgåelsen med Norsk Luftambulanse.

Siden da frafaldt Konsortiet sin klage, mens SAF Helicopteres valgte at fastholde klagen. Da SAF Helicopteres ikke siden har fremsat nye påstande, har regionerne valgt at underskrive kontrakten med Norsk Luftambulanse.

Efter sommerferien 2023 påbegynder regionerne implementeringen af kontrakten frem mod sommeren 2025 i samarbejde med Norsk Luftambulanse.

Annonce