Regioner og FOA indgår aftale om døgnvagter i ambulancetjenesten

Hvis regionerne vælger at hjemtage ambulancekørsel i forbindelse med næste udbudsrunde, så vil de regionsansatte ambulancereddere kunne tage op til 87 døgnvagter om året – og på hver døgnvagt må de have en effektiv arbejdstid på 12 timer, hvorefter yderligere arbejde sker til dobbelt takst. Det er hovedindholdet i et delforlig mellem regionerne og FOA.

Flere regioner har varslet, at de overvejer at hjemtage dele af ambulancekørslen, når der i de kommende år skal gennemføres en ny omgang udbud. I december 2011 fik regionerne så en overenskomst med FOA, men overenskomsten indeholdt ikke arbejdstidsregler for døgnvagter. Siden da har parterne tre gange måttet opgive at blive enige om arbejdstiden, men efter en 10 timers forhandlingsrunde er der nu indgået en aftale.

Essensen i den nye aftale er, at regionerne ambulancereddere vil kunne påtage sig 87 døgnvagter om året. På hver 24 timers vagt må en redder have en effektiv arbejdstid på 12 timer, og overskrides denne grænse, skal regionerne betale dobbelt takst i form af enten løn eller afspadsering.

”Med modellen sikrer vi, at man kan holde til at være ambulanceredder i mange år. Hvis belastningen skulle blive for høj i døgnvagter, har regionerne en økonomisk interesse i at bruge 8 eller 12 timers vagter i stedet. Jeg er rigtig godt tilfreds med aftalen. Jeg mener, at vi har fundet en god balance mellem hensynet til de ansattes arbejdsmiljø og regionernes interesse i en fornuftig økonomi ved selv at drive ambulancekørsel”, siger Reiner Burgwald, der er formand for FOA’s centrale Teknik- og Servicesektor.

Også hos regionerne er der tilfredshed med den nye aftale, som er forhandlet på plads af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). ”Jeg er tilfreds med resultatet og er glad for, at vi efter længere tids forhandling nu har opnået enighed på et udfordrende område. Forliget giver regionerne et godt grundlag for at videreudvikle det præhospitale område”, siger Jens Stenbæk, som er formand for RLTN.

Forliget giver regionerne mulighed for på en enkel og ubureaukratisk måde at etablere døgnvagter, og det ser Jens Stenbæk perspektiver i: ”Vi har med den indgåede model holdt fast i, at ledelsen skal have frie rammer til at tilrettelægge arbejdet døgnet rundt på den mest hensigtsmæssige måde – både til gavn for patienterne og økonomien. Men vi mener også at have fundet en model, hvor der samtidig er fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø”, siger Jens Stenbæk.

Forliget er indgået under betingelse af, at der opnås et samlet forlig med FOA ved OK-13.

Annonce