Regions kontrolbud dumpede på kvalitet og leveringssikkerhed

Arkivfoto: Emil Stahl Pedersen

Selv om Region Hovedstadens eget kontrolbud var billigere end Falcks tilbud i de fire delområder, hvor Falck vandt ambulanceudbuddet, så blev Falcks tilbud stadig vurderet som de mest fordelagtige. Årsagen er, at regionens kontrolbud dumpede på både kvalitet og leveringssikkerhed, hvor Falck til gengæld generelt fik en markant bedre karakterer end alle konkurrenterne.

Region Hovedstadens udbud var opbygget således, at tre forskellige kriterier indgik i vurderingen af, hvem der skulle tildeles de seks delaftaler om ambulancekørsel. Hvert tilbud fik et antal point inden for hvert af de tre kriterier, hvorefter det samlede antal point blev afgørende for valg af ambulanceoperatør.

Det første kriterium var prisen, der vægtede med 50 pct. Kvaliteten – herunder køretøjernes kvalitet samt forskning og innovation og implementeringsstrategi for utilsigtede hændelser og sundhedsfaglige instrukser – vægtede 40 pct., mens leveringssikkerhed vægtede 10 pct.

Høj karakter til Falcks kvalitet

Når det gælder kvalitet, blev Falck den suveræne vinder. Falck bød på alle seks delaftaler, og på en skala fra 0 til 5 (med 5 som det bedste) fik Falck karakteren 4,25 for kvalitet ved alle delaftaler. Københavns Brandvæsen fik karakteren 3,93 ved de to delaftaler, som brandvæsenet bød på, mens Frederiksberg Brandvæsen lå en anelse under med karakteren 3,75.

Region Hovedstadens kontrolbud blev udarbejdet af konsulentfirmaet COWI og medarbejdere fra regionen. Formålet med kontrolbuddet var at afklare, om det ville være en fordel for regionen at hjemtage ambulancekørslen. Kontrolbuddet blev vurderet på samme vis som de eksterne tilbud, og her dumpede kontrolbuddet markant med en karakter for kvalitet på kun 2,53 ved alle seks delaftaler.

Stor forskel på leveringssikkerhed

Ved vurderingen af leveringssikkerhed klarede Falck sig også klart bedst. På de seks delaftaler fik Falck topkarateren 5 på alle aftaler med undtagelse af én, hvor karakteren blev 4. Københavns Brandvæsen fik karakteren 4,5 ved begge delaftaler, mens Frederiksberg Brandvæsen lå markant under med en karakter på 3.

Igen faldt regionens kontrolbud igennem med en karakter på 2 ved alle delaftaler.

De lave karakterer på kvalitet og leveringsikkerhed er baggrunden for, at regionen ikke fik behov for at overveje en hjemtagning af ambulancekørslen. For kontrolbuddene var godt nok billigere end Falcks tilbud ved alle de fire delaftaler, som Falck endte med at vinde, men kontrolbuddenes lave kvalitet og leveringssikkerhed førte til, at Falck stadig vandt solidt på point.

Københavns Brandvæsen scorede højest

I de fire delområder, som gik til Falck, lå regionens samlede karakter for pris, kvalitet og leveringssikkerhed på 3,71, mens Falcks karakter lå på henholdsvis 4,41 (Nord-Vest), 4,14 (Nord-Øst), 4,32 (Syd-Vest) og 4,56 (Midt-Øst).

I de to sidste delområder, hvor der var konkurrence, vandt Københavns Brandvæsen området Byen Vest med karakteren 4,52 mod Falcks 3,76, Frederiksberg Brandvæsens 3,14 og kontrolbuddets 3,05. I området Byen Øst fik Københavns Brandvæsen også den samlede karakter 4,52 mod Falcks 3,63 og kontrolbuddets 2,82.

”Det er ved gennemgangen af den kvalitative del af kontrolbuddet konstateret, at faglige kompetencer og indsigt i alle aspekter af ambulancedriften er en afgørende faktor for at kunne afgive et tilbud, hvor den kvalitative beskrivelse afspejler den kvalitet og leveringssikkerhed, som regionen kan levere”, konstaterer Region Hovedstaden tørt om sit eget kontrolbud.

Annonce